Gay Fest. Raspuns scripturistic (4)

Argumente scripturale

Această parte a „teologiei” homosexualilor încearcă să dea un răspuns punct cu punct la obiectiile scripturale legate de homosexualitate. Cu alte cuvinte, fiecare pasaj din Scriptură referitor la homosexualitate este răstălmăcit si i se conferă un alt sens. Este o arogantă să încerci să vii astăzi cu interpretări noi ale Scripturii, după două mii de ani în care Biserica a trăit potrivit cu întelegerea care de la început a existat asupra Sfintei Scripturi. În lumea protestantă există o sincopă între perioada apostolică si momentul aparitiei diferitelor culte, lor lipsindu-le continuitatea de învătătură si unitatea de duh cu primii crestini, care i-ar putea feri de inovatii „teologice”.

Activistii pro-homosexualitate actionează ca si cum Scriptura ar fi căzut din cer cândva, în vremuri imemoriale, iar noi, cei de astăzi, nu putem decât să încercăm să ghicim sensul celor scrise în ea. Ei preiau ceva ce este evident si pretind că au descoperit un sens ascuns, diferit. Pentru a ilustra, să luăm un verset cu înteles clar:

Veniti la Mine toti cei osteniti si împovărati si Eu vă voi odihni pe voi. (Mat 11:28)

Întelesul este clar: Hristos îi cheamă la El pe cei împovărati pentru a le da odihnă. Nu e nevoie să cercetăm originalul grecesc sau contextul cultural; versetul este clar.

Acum, să presupunem că vine cineva si vă spune că a studiat în detaliu cuvintele din acest verset si a descoperit că de fapt Iisus le invita pe femeile însărcinate la maternitatea Lui din Nazaret. Pare ridicol; contextul indică altceva. Dar dacă dvs. nu ati avut posibilitatea să aflati despre istoria Bisericii sau să studiati versetul în greaca veche, nu veti putea respinge ideea cu „maternitatea”, desi bunul simt vă spune că asta e o prostie.

În aceasta rezidă puterea „teologiei” promovate de homosexuali. În Occident se ignoră continuitatea de învătătură a Bisericii, se ia un verset pe care îl stim, i se dă o cu totul altă interpretare, se sustin afirmatiile cu „diplome în Teologie” obtinute la scoli sectare si se dă astfel nastere unei noi morale. Bunul simt o poate respinge, dar până când este examinată mai atent, ideea e greu de combătut.

Pentru a aborda această parte a „teologiei” homosexualilor, vom analiza fiecare verset legat de homosexualitate, vom afirma interpretarea obisnuită dată lui, vom prezenta argumentele homosexualilor împotriva interpretării clasice si vom oferi un răspuns fiecărui argument.

Crearea omului / Intentia la creatie
Facerea 1:27-28; 2:18, 23-24

Si a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat si femeie. Si Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Cresteti si vă înmultiti si umpleti pământul si-l supuneti; si stăpâniti peste pestii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietătile ce se miscă pe pământ si peste tot pământul!”

A zis Domnul Dumnezeu: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el.” Si a zis Adam: „Iată, aceasta-i os din oasele mele si carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luatã din bărbatul său.” De aceea va lăsa omul pe tatăl său si pe mama sa si se va uni cu femeia sa si vor fi amândoi un trup.

Interpretarea traditională:

Intentia lui Dumnezeu cu privire la relatiile sexuale se limitează la uniunea heterosexuală dintre un bărbat si o femeie, în cadrul căsătoriei.

Argumentul homosexual:

Relatarea din cartea Facerii nu interzice homosexualitatea; pur si simplu nu face referire la ea, din motive evidente. Un cuplu de homosexuali nu puteau începe procesul de populare a pământului. Însă versetele nu pot fi văzute ca un model pentru toate perechile: multe perechi heterosexuale nu au copii sau nu pot avea relatii sexuale. Comit un păcat pentru că nu respectă indicatia din cartea Facerii?

Răspunsul 1:

Desi e adevărat că acest pasaj nu interzice relatiile homosexuale, el oferă modelul primar pentru sexualitate, prin care trebuie judecate alte forme de exprimare sexuală.

Cartea [Facerii] oferă o bază pentru poruncile biblice si pentru abordările viitoare ale celor care doresc să construiască o morală sexuală care să răspundă schimbărilor vremii – este indicat pentru noi să explorăm relevanta poruncilor Bibliei cu privire la căsătorie si să evaluăm homosexualitatea în lumina cărtii Facerii.

Esenta moralei crestine este aceasta: Dumnezeu a creat uniunea sexuală cu un scop – unirea sotului si sotiei într-un singur trup în cadrul căsătoriei. Dumnezeu foloseste relatiile sexuale, intimitatea sexuală, pentru a lipi doi oameni împreună.

Răspunsul 2:

Uniunea dintre bărbat si femeie, prezentată în cartea Facerii, este singurul model pentru comportamentul sexual promovat atât în Vechiul, cât si în Noul Testament. În timp ce alte forme de comportament (poligamia si tinerea de concubine, de exemplu) sunt mentionate si chiar permise în Vechiul Testament, relatia monogamă dintre sot si sotie este standardul promovat ca ideal în cadrul Scripturii. În timp ce heterosexualitatea este promovată peste tot în Scriptură, toate relatiile homosexuale sunt descrise în termeni negativi.

Distrugerea Sodomei
Facerea 19:4-9

Dar mai înainte de a se culca ei [îngerii veniti să vadă dacă cetatea Sodomei va fi condamnată sau nu], sodomitii, locuitorii cetătii Sodoma, tot poporul din toate marginile; de la tânăr până la bătrân, au înconjurat casa si au chemat afară pe Lot si au zis către el: „Unde sunt oamenii, care au intrat să mâie la tine? Scoate-i ca să-i cunoastem!” Si a iesit Lot la ei dinaintea usii si… a zis către ei: „Nu, fratii mei, să nu faceti nici un rău. Am eu două fete, care n-au cunoscut încă bărbat; mai degrabă vi le scot pe acelea, să faceti cu ele ce veti vrea, numai oamenilor acelora să nu le faceti nimic…!” Iar ei au zis către el: „… Mai rău decât acelora îti vom face!”

Interpretarea traditională:

Bărbatii din Sodoma căutau să întretină relatii homosexuale cu oaspetii lui Lot. Sodoma a fost distrusă ulterior pentru răutatea ei, homosexualitatea jucând un rol major în respectiva distrugere.

Argumentul homosexual 1:

Sodoma a fost distrusă din cauza neospitalitătii locuitorilor ei, nu din cauza homosexualitătii.

Profesorul John Boswell, în cartea Christianity, Social Tolerance and Homosexuality (Crestinism, tolerantă socială si homosexualitate), sustine această idee pe baza a două ipoteze: mai întâi, Lot încălca obiceiul din Sodoma, primind oaspeti fără permisiunea bătrânilor cetătii, de aici si cererea de a-i scoate pe bărbati afară „ca să-i cunostem”; în al doilea rând, expresia „a cunoaste” nu are neapărat conotatii sexuale. Boswell nu dezvăluie de unde are informatiile legate de obiceiurile din Sodoma.

Cuvântul ebraic yada apare de 943 de ori în Vechiul Testament si are conotatii sexuale în aproximativ 10 din cele 943 de ori. Argumentul este deci că bărbatii din Sodoma nu aveau nici o intentie sexuală fată de oaspetii lui Lot.

Răspuns:

Argumentul ignoră complet răspunsul lui Lot. Primul lui răspuns, „Să nu faceti nici un rău,” nu se potriveste deloc cu o simplă cerere de a întâlni pe oaspetii lui. Al doilea răspuns al lui clarifică lucrurile: el răspunde la solicitarea sodomitilor oferindu-le pe cele două fiice fecioare ale lui – un gest fără sens dacă acei bărbati voiau să-i cunoască literalmente pe oaspetii lui. Dacă acesti oameni aveau intentii nevinovate, de ce a fost distrusă cetatea pentru neospitalitate?

Teoria ridică mai multe întrebări decât răspunsuri. În timp ce Boswell si Bailey au dreptate vorbind despre gravitatea neospitalitătii în acele vremuri, doar neospitalitatea nu poate constitui motivul răspunsului lui Lot către sodomiti sau al distrugerii cetătii care a urmat imediat.

Argumentul homosexual 2:

Sodoma a fost distrusă pentru tentativa de viol, nu pentru homosexualitate.

Acest argument e mai frecvent si e mult mai plauzibil decât teoria cu „neospitalitatea”.

„Violenta – fortarea relatiilor sexuale cu un altul – este adevăratul mesaj al relatării”, explică scriitoarea lesbiană Virginia Mollenkott. Astfel, homosexualitatea nu are nici o legătură cu distrugerea Sodomei; dacă intentia de viol ar fi fost de natură heterosexuală, judecata asupra cetătii ar fi fost aceeasi. Violenta si nu homosexualitatea a adus pedeapsa asupra Sodomei.

Răspuns:

Argumentul este partial adevărat; bărbatii din Sodoma chiar doreau să făptuiască un viol. Dar pentru ca un asemenea gest să-i includă pe „toti bărbatii din toate colturile cetătii Sodoma, atât tânăr, cât si bătrân,” homosexualitatea trebuie să fi fost o practică comună. Mollenkott încearcă să prezinte situatia similar unui viol în închisoare sau genului de atacuri pe care armatele învingătoare le comiteau asupra celor învinsi, însă argumentarea ei este demontată de literatura străveche care face referire la Sodoma si la practicile homosexuale ale sodomitilor:

„Testamentele Celor Doisprezece Patriarhi”, datând din sec. II î.H., vorbesc de sodomiti în termeni de „promiscuitate sexuală” (Testamentul lui Veniamin 9:1) si afirmă că Sodoma „s-a depărtat de la calea firească” (Testamentul lui Neftali 3:4). Din aceeasi perioadă, Jubileele afirmă că sodomitii „se pângăreau pe sine si făceau desfrânare în trupurile lor” (16:5, compară cu 20:5-6). Atât Filo cât si Iosefus arată clar că relatiile între persoanele de acelasi sex erau caracteristica definitorie a Sodomei.

Argument homosexual 3:

Adevăratele păcate ale Sodomei, potrivit lui Iezechiel 16:49, erau „mândria, îmbuibarea si trândăvia; iar mâinile săracului si ale celui nevoias nu le-au sprijinit.” Acestea nu au nici o legătură cu homosexualitatea.

Răspuns:

Din nou, argumentul este partial adevărat. Când Sodoma a fost distrusă, homosexualitatea era doar o parte sau un simptom al răutătii ei. Epistola către romani, capitolul unu, oferă o descriere similară, vorbind despre starea generală de decădere a oamenilor, mentionând homosexualitatea ca un simptom al acestei decăderi. Iezechiel spune despre sodomiti: „S-au mândrit si au făcut urâciune înaintea Mea; de aceea i-am si nimicit.” (16:50). Natura sexuală a acestor „urâciuni” este sugerată în 2 Petru 2:6-7:

Cetătile Sodomei si Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefãcut în cenusă, dându-le ca o pildă nelegiuitilor din viitor; iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiti, l-a izbăvit…

Si iarăsi la Iuda 7:

Tot asa, Sodoma si Gomora si cetătile dimprejurul lor care, în acelasi chip ca acestea, s-au dat la desfrânare si au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa focului celui vesnic.

Alte referinte privind imoralitatea sexuală a Sodomei apar la 3 Macabei 2:5: „…sodomitii cei semeti si cuprinsi cu vădită si cu nespusă răutate…” si din nou în Jubilee 16:6: „necurătia sodomitilor.”

Interpretările activistilor homosexuali au câteva elemente de adevăr: a existat o tentativă de viol homosexual iar sodomitii aveau cu sigurantă si alte păcate în afară de homosexualitate. Tinând însă cont de numărul bărbatilor care doreau să participe la viol si de multe alte referinte, atât scripturale cât si extra-scripturale, referitor la păcatele sexuale ale Sodomei, putem afirma azi că homosexualitatea era larg răspândită printre sodomiti. Este cel mai probabil ca acest păcat, care si-a luat numele de la ei, să fi fost cauza judecătii care a venit în final asupra lor.

Legea levitică
(Levitic 18:22; 20:13)

Să nu te culci cu bărbat ca si cu femeie; aceasta este spurcăciune.

De se va culca cineva cu bărbat ca si cu femeie, amândoi au făcut nelegiuire si să se omoare, că sângele lor asupra lor este.

Interpretarea traditională:

Potrivit legii levitice, homosexualitatea era una dintre spurcăciunile pasibile de pedeapsa capitală.

Argumentul homosexual:

Practicile mentionate în aceste capitole din cartea Levitic sunt legate de idolatrie, nu de homosexualitate.

Cuvântul ebraic pentru „spurcăciune,” potrivit lui Boswell, are legătură mai degrabă cu necurătia ritualică.

Autorul homosexual Roger Biery asociază tipul de homosexualitate interzis în Levitic cu practicile idolatre. Autorii pro-homosexuali se referă la ritualurile păgâne ale canaanitilor, care includeau prostitutie homosexuală si heterosexuală, ca fiind motivele pentru care Dumnezeu a interzis homosexualitatea în rândul poporului Său. Ei pretindă că nu homosexualitatea în sine era problema, ci asocierea ei cu idolatria, fiind practicată ca parte a închinării la idoli. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu interzicea tipul de homosexualitate practicat azi, ci acea homosexualitate care includea idolatria.

Răspunsul 1:

Interdictiile împotriva homosexualitătii din Levitic 18 si 20 apar alături de alte păcate sexuale – adulter si incest, de exemplu – care sunt interzise în ambele Testamente, total separat de standardele levitice. Referintele scripturale la aceste practici sexuale, atât înainte cât si după Levitic, indică respingerea lor de către Dumnezeu, indiferent dacă sunt sau nu asociate cu idolatria.

Răspunsul 2:

Cuvântul evreiesc pentru „spurcăciune” (toevah) apare si în Pilde 6:16-19 în relatie cu păcate care nu au nici o legătură cu idolatria sau ceremoniile păgâne:

Sase sunt lucrurile pe care le urăste Domnul, ba chiar sapte de care se scârbeste cugetul Său: ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuieste gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău, martorul mincinos care spune minciuni si cel care seamănă vrajbă între frati.

Idolatria nu apare mentionată în aceste versete. E evident că toevah nu se limitează deci la practicile idolatre.

Răspunsul 3:

Dacă practicile din Levitic 18 si 20 sunt condamnate numai pentru că ar fi asociate cu idolatria, atunci ar trebui să întelegem că sunt permise dacă sunt practicate separat de idolatrie. Asta înseamnă că incestul, adulterul, bestialitatea si sacrificarea copiilor (toate fiind mentionate în aceste capitole) sunt condamnabile numai dacă sunt asociate cu idolatria; altfel, ele sunt permise. Nici un cititor serios al acestor pasaje nu va accepta asemenea abordare.

Sf. Apostol Pavel despre „firesc” si „nefiresc”
Romani 1:26-27

Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci si femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; asemenea si bărbatii lăsând rânduiala cea după fire a părtii femeiesti, s-au aprins în pofta lor unii pentru altii, bărbati cu bărbati, săvârsind rusinea si luând cu ei răsplata cuvenitã rătăcirii lor.

Interpretarea traditională:

Pavel vede homosexualitatea ca un simptom al lumii decăzute, descriind-o ca nefirească si nelegiuită.

Argumentul homosexual 1:

Pavel nu se referă la adevăratii homosexuali, ci la acei heterosexuali care, spune el, „au schimbat fireasca rânduială.” Adevăratul păcat aici este schimbarea a ceva ce este firesc pentru individ. Boswell construieste o logică interesantă pe baza acestui argument:

Persoanele pe care le condamnă Pavel nu sunt homosexuali: ceea ce respinge el sunt actele homosexuale practicate de heterosexuali. Ideea din Romani 1 este de fapt stigmatizarea persoanelor care îsi reneagă chemarea naturală, depărtându-se de pe calea pe care erau cândva.

Mollenkott subscrie si ea la această idee: „Ceea ce accentuează Pavel aici este faptul că persoanele care sunt heterosexuale de la natură nu numai că l-au schimbat pe adevăratul Dumnezeu cu unul fals, dar si-au si schimbat capacitatea de a se raporta la sexul opus, antrenându-se în acte homosexuale care nu sunt firesti pentru ele.”

Pe scurt, în Romani 1, Sf. Pavel îi descrie pe heterosexualii care în mod deliberat au comis acte homosexuale, încălcând astfel ceea ce este firesc pentru ei. Homosexualitatea, dacă este practicată de adevăratii homosexuali, nu este un păcat.

Răspuns:

Pavel nu vorbeste asa de subiectiv în acest pasaj. Nu există nimic în exprimarea lui care să arate că el ar face distinctie între un homosexual „adevărat” si unul „fals”. El pur si simplu descrie comportamentul homosexual ca fiind nefiresc, indiferent de cine este practicat.

Exprimarea sa, de fapt, este neobisnuit de specifică. Când se referă la „bărbati” si „femei” în aceste verste, Pavel alege cuvintele grecesti cu conotatie biologică: arsenes si theleias. Ambele cuvinte sunt rar folosite în Noul Testament. Acolo unde apar, ele apar pentru a accentua genul subiectului, asa cum este cuvântul mascul (arsenes). În acest context, Pavel este foarte precis când spune că comportamentul homosexual comis de acesti oameni era nefiresc pentru ei în calitate de bărbati si femei (arsenes si theleias). El nu tine seamă de asa-zisa „orientare sexuală”. Cu alte cuvinte, Pavel afirmă că homosexualitatea este biologic nefirească – nefirească nu doar pentru heterosexuali, ci nefirească pentru toată lumea.

În plus, faptul că acesti bărbati „s-au aprins în pofta lor” unii pentru altii face foarte improbabil ca ei să fi fost heterosexuali care experimentau homosexualitatea. Comportamentul lor provenea dintr-o patimă interioară intensă. Să pretinzi, asa cum fac Boswell si Mollenkott, că ei erau heterosexuali care se dădeau la un comportament homosexual necesită o adevărată gimnastică a ratiunii.

Apoi, dacă versetele 26-27 condamnă actele homosexuale practicate de oameni care nu au o înclinatie firească către asa ceva, dar nu si cele practicate de oameni la care asemenea porniri apar în mod firesc, nu ar trebui atunci ca practicile din versetele 29-30 – desfrânarea, viclenia, răutatea, etc. – să fie permise, atât timp cât cei care le practică sunt oameni care au o înclinatie firească către asa ceva?

Înainte de toate însă, când Sf. Apostol Pavel vorbeste despre fire, el se referă la firea lucrurilor, cu alte cuvinte la ordinea naturală a lumii / creatiei lui Dumnezeu. Această fire nu trebuie confundată, asa cum fac activistii homosexuali citati mai sus, cu firea fiecărui individ în parte, care înseamnă totalitatea trăsăturilor de caracter si comportament ale persoanei, potrivite sau nu cu firea lucrurilor la care se referă Pavel.

Argumentul homosexual 2:

Aceste versete se referă la oamenii dedati la idolatrie, nu la homosexualii care cred în Dumnezeul cel adevărat.

Perry afirmă:

Practicile homosexuale din Romani 1: 24- 27 erau un rezultat al idolatriei si erau asociate cu alte fapte foarte grave, mentionate în Romani 1. Luate în acest context mai larg, trebuie să fie evident că aceste acte sunt semnificativ diferite de relatiile homosexuale responsabile si pline de iubire din ziua de azi.

Răspuns:

Idolatria joacă un rol important în capitolul unu din Romani. Sf. Ap. Pavel îsi începere epistola descriind răzvrătirea oamenilor si hotărârea de a se închina făpturii si nu Creatorului. Autorul homosexual de mai sus extrapolează această idee pentru a demonstra că respingerea homosexualitătii de către Pavel nu i se aplică si lui – el nu se închină la idoli, el este crestin.

Pavel nu sugerează însă că o persoană se închină la idoli si apoi decide se aibă relatii homosexuale, ci arată că răzvrătirea generală a creat mediul pentru o răzvrătire specifică. O persoană nu are nevoie să se închine la un vitel de aur pentru a participa la negarea generală a lui Dumnezeu si nici nu trebuie să recurgă la comportamente specifice pentru a exprima această respingere.

O privire de bun simt asupra întregului capitol exclude această abordare. În acelasi pasaj sunt mentionate si alte păcate, în afară de homosexualitate:

Plini fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înselăciune, de purtări rele, bârfitori, grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, semeti, trufasi, lăudărosi, născocitori de rele, nesupusi părintilor… (v. 29-30)

Se aplică interpretarea dată versetelor 26-27 si versetelor 29-30? Integritatea intelectuală asa ar cere. Dacă versetele 26-27 se aplică persoanelor care comit acte homosexuale în relatie cu idolatria, faptele homosexuale nefiind deci păcătoase dacă se săvârsesc fără conotatii idolatre, atunci acest rationament trebuie să se aplice si versetelor 29-30.

Astfel, trebuie să presupunem că desfrânarea, răutatea, viclenia, pizma si celelalte sunt condamnate de Pavel numai pentru că sunt săvârsite de oameni implicati în idolatrie; altfel, ele sunt permise.

Acest lucru este evident ridicol. La fel ca homosexualitatea, aceste păcate nu provin din închinarea idolească; ele sunt simptome ale stării de decădere. Dacă am spune că homosexualitatea este legitimă, atât timp cât nu este un rezultate al închinării idolesti, atunci ar trebui să spunem si că celelalte păcate sunt la fel de legitime dacă nu sunt săvârsite ca urmare a idolatriei.

Apostolul Pavel si ‘arsenokoite’
1 Corinteni 6:9-10; 1 Timotei 1:9-10

Nu stiti oare că nedreptii nu vor mosteni împărătia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiti: nici desfrânatii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomitii… nu vor mosteni împărătia lui Dumnezeu.

Stiind aceasta, că legea nu este pusă pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege si răzvrătiti… pentru desfrânati si sodomiti…

Interpretarea traditională:

Cuvântul grecesc tradus aici prin „sodomit” este arsenokoite, care înseamnă „homosexual.” Pavel afirmă că homosexualitatea este un viciu care îi exclude pe cei care-l săvârsesc de la împărătia lui Dumnezeu.

Argumentul homosexual:

‘Arsenokoite’ este un cuvânt inventat de Pavel. El nu apare nicăieri în literatura greacă înainte de Pavel. În acea vreme existau alte cuvinte pentru „homosexual.” Dacă el s-ar fi referit la homosexualitate, atunci a fi folosit unul dintre cuvintele deja existente. Cel mai probabil, Pavel se referă la prostitutie masculină, frecventă în epocă.

Boswell are dreptate când spune că acest cuvânt este specific Apostolului Pavel, si sugerează că Pavel se gândea la altceva atunci când l-a folosit. Boswell afirmă că acest alt lucru ar fi prostitutia. Dacă nu, atunci Pavel ar condamna imoralitatea generală. Oricum, potrivit acestui argument, termenul reprezintă un om imoral, dar nu un homosexual.

Răspuns:

Sf. Pavel formează 179 de termeni noi în Noul Testament. Fiind originali, acesti termeni nu schimbă semnificativ contextul versetelor în care apar.

Nu este un lucru desoebit că Pavel formează acest cuvânt nou, având în vedere că el îl derivă direct din traducerea Septuaginta a Vechiului Testament:

meta arsenos ou koimethese koiten gyniakos
(Lev 18:22)

hos an koimethe meta arsenos koiten gynaikos
(Lev 20:13)

Cu alte cuvinte, atunci când Pavel a scris arsenokoite, el a preluat termenul direct din traducerea grecească a Leviticului, referitor la interzicerea homosexualitătii. Întelesul nici nu poate fi mai clar: desi cuvântul este unic la Pavel, el se referă în mod specific la comportamentul homosexual.

În ceea ce priveste afirmatia că termenul s-ar referi la prostitutia masculină, analiza cuvântului arată că nu există nici o asemenea implicatie. Asa cum am arătat mai sus, ‘arsene’ apare de câteva orice în Noul Testament, întotdeauna cu referire la „bărbat.” ‘Koite’ apare numai de două ori în Noul Testament, însemnând „pat,” folosit cu conotatie sexuală:

Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospete si în betii, nu în desfrânări [koite] si în fapte de rusine… (Rom 13:13)

Cinstită să fie nunta întru toate si patul [koite] nespurcat. Iar pe desfrânati îi va judeca Dumnezeu. (Heb 13:4)

Cele două cuvinte combinate, asa cum le-a folosit Sf. Pavel, pun alături „bărbat” si „pat” într-un sens sexual. Nu există nici o indicatie legată de prostitutie la vreunul dintre cuvintele combinate să dea arsenokoite.

Toate versetele trecute în revistă mai sus au fost scrise la vremea lor în spiritul respingerii homosexualitătii, iar acest spirit a existat de la început si până în ziua de astăzi în Biserică. Nu s-a scris mai întâi versetul si apoi i s-a dat o interpretare, ci versetul a fost scris pe baza învătăturii de obste a Bisericii.

Îmi amintesc si astăzi, cu un regret nespus, de ziua în care m-am convins că era acceptabil pentru mine să fiu si crestin, si homosexual. Nu numai că am îmbrătisat „teologia” homosexualilor – am si promovat-o activ în cadrul unei „biserici” de homosexuali si am sustinut argumentele de mai sus. Doisprezece ani au trecut până am realizat rătăcirea, timp în care „teologia” homosexualilor a căpătat a căpătat o publicitatea si o acceptare fără precedent în multe culte religioase si la nivelul unor credinciosi sinceri, dar înselati.

Putini crestini stiu că există o „teologie” a homosexualilor si o miscare clădită în jurul ei. Cei care au auzit de acestea nu stiu cum se poate răspunde afirmatiilor făcute de acesti oameni. E nevoie însă de un răspuns; „teologia” homosexualilor, asemenea miscării pentru drepturile homosexualilor, creste pe zi ce trece în scop si influentă. Cu dragostea pe care a arătat-o Hristos când a plâns pentru Ierusalim, si cu mânia pe care El a arătat-o când a curătat Templul, Biserica trebuie să dea un răspuns.

Nota redactorului: A fost lansat pe internet proiectul Sperantă si Vindecare pentru Homosexuali, care reuneste multe informatii stiintifice privind cauzele homosexualitătii, posibilităti de tratare si mărturii ale unor fosti homosexuali.

 

P.S.  Acest material este alcatuit de Bogdan Mateciuc.

Reclame

5 răspunsuri la „Gay Fest. Raspuns scripturistic (4)

 1. Ce ce te plagiez draga…Vezi ca nu imi place AERUL ASTA DE SUPERIORITATE….hai ca stiu toti ca esti UN MISOGIN

 2. A fi tolerant = a accepta chiar daca nu intelegi si nu esti de acord….Homosexualitatea nu exista in DSM manualul de statistica a tulb mentale. Cred ca ar fi mai bine sa aflam cauzele pt care o pers devine asa si poate sa ii intelegem trecutul….(educatia). 2 carti revelatoare, care distrug multe prejudecati despre barbati si femei sint : Cartea dorintelor – dr Gerard Leleu, Daca barbatii ai vorbi – Alon Gratch – ed Trei. Precizez – autorii sint barbati (psihiatru si psiholog clinician)

 3. Interesant e ca cei care blameaza cel mai vehement ceva au acea trasatura in ei insisi….deci : pers care urasc homo au tend homo refulate de obicei (asta nu inseamna ca vor deveni homo ci doar au tendinte homo neacceptate). Nu cunosc autorul: art a aparut pe siteul ed For You : Lucrurile care ne deranjeaza la altii: „Am stat sa ma gandesc ca lucrurile care ma deranjeaza cel mai mult la altcineva, sunt, probabil, propriile mele defecte de caracter. Cei care-ti provoaca iritarea si resentimentele cele mai puternice, sunt adesea cei care te reprezinta cel mai bine pe tine – ei intrupeaza chiar acea trasatura de caracter pe care o ai, pe care ti se cere s-o observi, la care ti se cere sa reflectezi, pe care trebuie, prin urmare, s-o vindeci. Toate sufletele de pretutindeni au organizat lucrurile astfel. Acei „altii” pe care ii judeci si ii respingi cat se poate de zgomotos, iti zgandaresc cel mai mult propria rana dureroasa, recunoasterea ta defensiva ca privesti la parti din tine insati, despre care iti dai seama, la un anumit nivel, sa au foarte mare nevoie de ajustari. Cand acele caracteristici isi fac aparitia in alta persoana, si declanseaza in tine aceasta reactie, multumeste-i acelei persoane, pentru ca iti ofera darul auto-examinarii. Cum altfel s-ar putea trezi o persoana adormita, decat daca primeste un ghiont ca sa se trezeasca din atipeala – ghiontul fiind lucrurile pe care le resimtiti ca iritare, prejudecata, critica si fatarnicie? Desigur, in mare parte a timpului, nu esti constienta de darul pe care ti-l aduce altcineva si, in schimb, incerci sa-i eviti pe cei despre care spui ca-ti displac.
  Atunci cum sa rezolvam acest paradox – faptul ca ii evitam pe cei pe care ii atrag sufletele noastre?
  Mai intai, sufletul atrage spre tine, prin intermediul altcuiva, ceea ce iti seamana – iar apoi, mintea supervizeaza respingerea, pentru ca sufletul nu are dusmani, in schimb intelectul, da. Intelectul este cel care tine pe raboj socoteala celor despre care crezi ca te-au nedreptatit, in timp ce latura ta superioara nu are nici o obiectiune fata de nimeni. Asa ca mintea judeca, apoi condamna, descopera prostia, gaseste defecte si se opune, respinge, se fereste, dispretuieste – si face toate astea, in timp ce sufletul asteapta cu rabdare si cheama spre sine inca o persoana, din alt loc, la alt moment, pentru a te imboldi din nou, pana ce ajungi sa observi celalalt eu din fiinta ta. Astfel te indrepti spre acele laturi ale tale pe care nu le recunosti, pentru care esti pregatita.

  Cu siguranta, insa, ca nu toate trasaturile de caracter pe care le consideram neplacute la altii, reflecta ori oglindesc acelasi lucru in propria noastra persoana? Sa luam, de exemplu, trasaturile unui alcoolic, casatorit cu o femeie care se opune obiceiului sau de a bea. Daca ea nu bea de loc, cum sa se reflecte asta asupra ei?

  Pentru ca, in viata cuiva, sa-si faca aparitia unele trasaturi de caracter „enervante”, care sa declanseze astfel o reactie de judecata, critica, resentiment, ori automultumire, inseamna ca se intampla ceva cu planurile sufletului. Trebuie sa recunoastem ca aceste idei nu sunt pentru cei prea sensibili, dar daca viata ta functioneaza cum trebuie si crezi ca esti pregatit pentru marea liga spirituala, gandeste-te ca maestrul nu se enerveaza pe nimeni, in nici un fel de conditii si de aceea poate chema la el orice experienta, fara prejudecati ori sentimente de superioritate.

  Prin intermediul prietenilor, al colegilor, chiriasilor, patronilor, copiilor si vecinilor, sufletul atrage adesea catre el trasaturi si caracteristici comune – dar care par a fi disimulate in altcineva. S-ar putea ca particularitatile modului in care sunt impartasite aceste caracteristici si trasaturi sa nu fie identice. Femeia din exemplul tau se poate intreba unde manifesta si ea comportamente specifice unei dependente, pierderea stapanirii de sine, sau manifestarea unei anumite slabiciuni. Cercetand prin introspectie, va vedea in ce mod da dovada de dependenta fata de vreo substanta, de alimente sau sex, ori poate are obiceiul prost de a-i teroriza emotional pe altii, sau de a-i judeca pe ceilalti. Prin acest mesaj, incercam o actiune foarte personala, asa ca fii atenta la el. In exemplul tau, sufletul intreaba de ce ar trebui cineva sa-l judece atat de aspru pe un alcoolic, atunci cand ai si tu aceeasi caracteristica in comun cu el, doar cu detalii diferite. Invers, adesea intruchipezi chiar tu, macar intr-o anume masura, acele trasaturi pe care te simti indemnata sa le indragesti si sa le admiri la ceilalti. Vezi, iti ajunge sa privesti in jur ca sa vezi de cine esti inconjurata – iar dintre acestia, cine iti starneste vreo reactie – si vei descoperi zone ale propriei tale dezvoltari spirituale, care solicita sa fie abordate si vindecate.
  Ce spui, insa, de un om de afaceri posomorat, prost-dispus, care este enervat si deranjat de giumbuslucurile adolescentilor zgomotosi din apropiere? Vrei sa spui ca acesti adolescenti au caracteristici comune cu ale omului de afaceri?

  Cand altcineva iti declanseaza o reactie de furie sau iritare, de enervare, de judecata sau gelozie, este posibil sa detii si tu, in personalitatea ta, caracteristici similare, care trebuie vindecate – sau poate ca ai atras spre tine trasaturi pe care eul tau superior iti cere sa le dezvolti, trasaturi pe care nu le arati de obicei. In cazul omului de afaceri, sufletul lui poate ca-i cere sa „se lumineze”, sa regaseasca bucuria, rasul si umorul, asa cum sunt intrupate de tinerii din jurul lui. Cu cat este mai rigid, cu atat va constata ca este mai mult inconjurat de cei care reprezinta veselie si jovialitate. In cazul lui, caracteristicile din celalalt pot parea chiar ca au aspectul de iresponsabilitate, pentru ca sufletul ii cere ca tendintele sale rigide sa se destinda si sa fie echilibrate prin veselie. De aceea, cei care sunt de obicei punctuali, ajung pana la urma sa se casatoreasca cu cineva care este permanent in intarziere. Contrariile se atrag, dintr-o ratiune minunata, plina de suflet.”

 4. Iubeste/ti umbra – Tradus si adaptat dupa Arielle Essex
  damaideparte.ro
  “Acolo unde exista multa lumina, umbra este adanca.” Goethe
  Cum se face ca oamenii spun una si fac alta? Atunci cand sunt condusi de conflicte si contradictii, care este cauza? Atunci cand valorizeaza principiul binelui, cum se face ca uneori se comporta exact pe dos?

  NLP recunoaste faptul ca in mintile noastre exista diferite parti. Fiecare parte poate avea propriile valori, nevoi, dorinte si comportamente. Pentru ca unele parti isi au originile in traumele copilariei, adesea ele scot la iveala rationamente si emotii specifice unui copil. Aceasta explica de ce un om ajunge sa se comporta ca un copil ranit atunci cand punctul sensibil i-a fost atins. In loc sa se comporte responsabil si matur, ajunge la comportamente stranii si irationale.

  Comportamentele disfunctionale si ciudate sunt un indiciu ca undeva mocneste un conflict intre diferite parti ale mintii.

  NLP ofera multe tehnici pentru comunicarea cu aceste parti, pentru a afla ce doresc si care este scopul lor. Daca intentia unei parti este acceptabila din mai multe puncte de vedere, atunci integrarea si schimbarea devin posibile. Cu toate acestea, cele mai dificile si problematice parti sunt si cel mai greu de observat pentru ca reusesc sa se ascunda sub diferite forme.

  Exista parti care se ascund, sunt nemultumite si fumega adanc in cel mai ascuns colt al mintii. Aceaste parti intunecate rareori vad lumina zilei. Niciodata nu le este permis sa iasa la suprafata pentru ca ele reprezinta ceea ce uram cel mai tare.

  Astfel, existenta lor este negata si apoi proiectata in lume ca ceva care ne va aparea separat, distant si indepartat. Din nefericire, aceasta umbra nu sta fara sa faca nimic.

  De unde stii ca ai o umbra ascunsa in mintea ta? Daca te gandesti ca nu ai asa ceva, atunci probabil ca deja ai scos-o la lumina. Prin urmare nu ai nevoie sa citesti mai departe. Cu toate acestea, cei mai multi dintre noi au multe de castigat daca sunt capabili sa identifice aceasta parte ascunsa, dar puternica, a mintii noastre. Atunci cind te gandesti la cele mai inalte valori ale tale, fii atent la cele de care de indepartezi cel mai mult.

  Modalitati pentru a recunoaste umbra

  1. Ce anume judeci cu cea mai mare asprime?
  2. Ce comportamente negative urasti cel mai mult?
  3. Ce valori nu vei adopta niciodata?
  4. Ce este total inacceptabil in cartile pe care le-ai cititi ori despre care ai auzit?
  5. Ce situatii iti provoaca greata?
  6. De cine iti place cel mai putin?
  7. Ce nu ai face niciodata?
  8. Ce urasti sau condamni cel mai mult?
  9. Pentru ce anume merita cineva sa fie pedepsit?
  10. Ce anume indreptateste razbunarea si represaliile?

  Exista o lege spirituala care spune ca nu reusim sa vedem in lume decat acele lucruri care exista si in mintea noastra. Cu cat mai mult te indepartezi ori nu vrei sa-ti recunosti umbra, cu atat mai frica iti este de faptul ca asa ceva ai putea fi chiar tu. Uneori, cu toate ca nici nu te-ai gandit vreodata sa ranesti pe cineva, in mod neintentionat si inconstient provoci durere si suferinta unei parti din tine si adesea chiar corpului tau.

  O femeie foarte frumoasa cunoscuta ca plina de bunatate, prietenoasa si cu un comporament frumos a venit sa-mi ceara ajutorul in legatura cu o forma ciudata de timiditate. Desi isi dorea cu nerabdare sa aiba o relatie de cuplu adevarata, incercarile ei au dat gres din variate motive. Pentru ca in mod invariabil ea nu reusea sa aiba o relatie adevarata a aparut intrebarea: din ce motiv ori cu ce scop o parte din ea evita intimitatea si adevarata apropiere?

  Au fost usor de identificat rani mai vechi din copilarie. Un trecut cu abuzuri emotionale si fizice au convins partea intunecata din mintea ei ca intimitatea inseamna o posibila tortura. In mod straniu, am descoperit ca acest model de gandire o putea conduce la situatii in care sa sufere din nou sau, mai rau, sa provoace suferinta altora. Exista si studii care au aratat ca victimele abuzurilor adesea devin “calai” abuzandu-i la randul lor pe altii.

  Pentru ca cea mai mare parte a mintii ei pretuia bunatatea – ea insasi fiind supusa unui tratament generator de suferinta, orice fel de situatie abuziva pentru ea era dezgustatoare. Prin urmare umbra ei a decis sa o protejeze de orice astfel de situatie, impiedicand orice potentiala apropiere – cu toate ca isi dorea foarte mult o relatie adevarata.

  Aprecierea intentiei umbrei este primul pas catre vindecare. Ca si presupozitia din NLP “Orice comportament are la baza o intentie pozitiva”. Chiar si atunci cand rezultatul final cauzeaza suferinta, este important de inteles ca aceasta parte a mintii actioneaza urmarind ceva benefic.

  Doar rationamentul si logica nu ne pot ajuta prea mult in astfel de situatii. In mod ironic, cu cat rezisti mai mult umbrei, cu atat ii oferi mai multa energie si putere. Atunci vor aparea contradictiile ciudate dintre intentia si comportamentul tau.

  Pentru ca nu este posibil sa indepartezi chirurgical aceasta parte a mintii tale, cel mai bun mod de a o vindeca este acceptarea. Imbratiseaz-o intr-un spatiu plin de iubire, inceteaza sa o mai judeci, sa o blamezi ori sa-i opui rezistenta. Imbratiseaza-ti umbra.

  Stephen Gilligan, autorul cartii “Curajul de a iubi” spunea: “Priveste in oglinda la strainul care esti tu. Cand vei putea sa te iubesti si sa te accepti ca pe un nonconformist incurabil, vei avea mai multa libertate sa alegi comportamente mai congruente cu valorile tale.”
  Tot ceea ce avem este rezultatul a ceea ce gandim.
  Daca un om vorbeste ori se poarta rau,
  durerea il urmeaza.
  Daca un om vorbeste ori se poarta plin de puritate,
  fericirea il urmeaza
  ca o umbra care nu-l paraseste niciodata.
  Buddha

  Imbatisandu-ti umbra

  1. Identifica situatiile in care comportamentul tau nu a fost conform valorilor tale: actiuni de care nu esti mandru/a, de care iti este rusine sau comportamente care in mod constant s-au intors impotriva dorintelor tale.

  2. Pentru inceput observa ca aceasta contradictie poate exista numai in conditiile in care tu ai valori pozitive. Reincredinteaza-te ca dai ce-i mai bun din tine pentru a-ti apara aceste valori, pentru a trai in acord cu ele si pentru a le demonstra prin comportamentul tau. Oamenilor le este permis sa faca greseli. Totul este sa inveti din ele si sa mergi mai departe.

  3. Folosind lista cu cele 10 intrebari de mai sus, identifica opusul care se ascunde in spatele valorilor tale pozitive. De exemplu daca pretuiesti bunatatea, urasti cruzimea. Daca pui mare pret pe comunicare, vei uri situatiile in care oamenii nu vor sau nu pot sa se exprime pe ei insisi.

  4. Fa o scurta cercetare in propriul trecut pentru a observa daca gasesi incidente in care ai experimentat aceste calitati negative – fie ca le-ai manifestat, fie ca ai fost victima lor. Uneori originile lor se afla inainte de perioadele pe care ti le poti aminti. Faptul ca tu ai o anumita valoare poate fi dovada ca un astfel de incident a avut loc ori poate ca nu ai reusit sa percepi acel incident intr-o lumina clara.

  5. In eliberarea de emotii negative si convingeri limitatoare, te poate ajuta sa-ti clarifici evenimentele din trecut utilizarea tehnicilor NLP ca re-intiparirea evenimentului si revelarea unor perceptii pozitive si mai precise despre ce anume a avut loc.

  6. Cateodata viata doare. Oamenii buni au parte si de lucruri rele. Aceasta pare adevarat daca ne limitam la a privi numai pe termen scurt ori numai la pierderile suferite in prezent. Extinde-ti perspectiva pentru a aprecia efectul global asupra intregii tale vieti, asupra a ceea ce se numeste “calatoria sufletului” si asupra a ceea ai avut de invatat. Cum te-au ajutat aceste lucruri sa evoluezi ori sa cresti? Chiar si atunci cand nu este posibil sa stii exact raspunsul la aceasta intrebare, luand si aceasta ca pe o posibilitate, umbra devine mai usor de acceptat.

  7. Umbra ta reflecta o rana veche, adesea un model de comportament cunoscut de la inceputurile timpului. Recunoaste acest model ca pe un arhetip uman si gandeste-te la cat de importante ar putea fi invataturile. Ce intelepciune ar putea gasi aici sufletul tau?

  8. E nevoie de smerenie pentru a-ti accepta imperfectiunile, a-ti recunoaste “nonconformistul incurabil” din interiorul tau, a-ti imbratisa umbra si greselile pe care, poate, le-ai facut.
  Te poti iubi pe tine insuti/insati indeajuns pentru a face aceasta?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s