Comisarul Tismãneanu se întoarce, Mircea Platon

Comisarul  Tismãneanu  se  întoarce

de Mircea Platon

Profesorul Paul Gottfried, reputat istoric si gânditor conservator american, autor de cãrţi despre conservatorii romantici germani, despre multiculturalism, despre statul dãdacã, despre Carl Schmitt, despre istoria conservatorismului american, a scris un articol în care, pornind de la cartea Fantasmele salvãrii, a dlui Vladimir Tismãneanu, aratã cã dl Tismãneanu e un om de stânga, o stângã habermasianã, preocupatã de reeducarea est-europenilor dupã modelul reeducãrii postbelice a germanilor. Profesorul Gottfried sugera si cã, fãrã naţiune, nu e posibilã o viguroasã democraţie participativã. Or, tocmai naţiunea e principala victimã a ideologiei imbrãţişate de dl Tismãneanu, ideologie care distruge naţiunea de dragul unei “societãti civile” preocupate cu persecuţia sau cel putin cu deconstrucţia majoritãţii in numele minoritãţilor reale sau inchipuite si cu distrugerea elitelor, criteriilor si modurilor de viaţã organic-istorice in numele unor egalitãţi în “drepturi” artificiale si a pseudo-elitelor birocratic-activiste.

M-aş fi aşteptat ca articolul profesorului Gottfried sã-i aduca profesorului Tismãneanu satisfacţia dezbaterii cu un egal. In definitiv, dl Tismãneanu a refuzat de multe ori dialogul sau polemica pe motiv cã preopinenţii erau sub demnitatea domniei-sale, cã nu au doctorat, cã nu sunt profesori, si cã nu au publicat la edituri de prestigiu. Acum deci, cu ocazia articolului profesorului Gottfried, era timpul ca profesorul Tismãneanu sã sesizeze ocazia si sã strãluceascã doctrinar. De aceea, mare mi-a fost dezamãgirea când profesorul Tismãneanu, în loc sã se adreseze chestiunilor ridicate de un egal al domniei-sale, a ales sã polemizeze cu un blogger care a semnalat articolul, cu un student care a înjurat pe forumul blogului, şi cu mine care, cum nu obosesc sã mi-o aminteascã ciracii dlui Tismãneanu, nu am nici mãcar doctoratul si ar trebui sã tac (asta pe lângã numeroasele acuzaţii grobiene pentru care nu îl fac raspunzãtor pe dl Tismãneanu).

Din pãcate, nefiind ventriloc, nu pot sã tac rãspunzând în acelaşi timp întrebãrilor pe care mi le adreseazã dl Tismãneanu şi la care îmi cere, imperativ, rãspuns. Dar voi încerca sã împac şi capra şi varza dacã profesorul Tismãneanu acceptã urmãtorul târg. Promit sã tac dupa ce îi rãspund sincer la întrebãri dacã şi domnia-sa îmi rãspunde sincer la o întrebare care mã frãmântã.

Aşadar, chestiunile pe care le ridicã dl Tismãneanu sunt urmãtoarele:

1. Mã acuzã de ipocrizie arãtând cã, deşi scriu împotriva neoconservatorilor români, am tradus şi publicat în revista “Rost” un text despre “Tragedia multiculturalismului” semnat de Irving Kristol.

Da, e adevarat cã Mihail Neamţu si Claudiu Târziu mi-au cerut permisiunea de a publica, pe website-ul neoconservator “Antiteze”, respectiv în revista “Rost”, acel text şi altele. Textul respectiv provenea dintr-o serie de traduceri pe care le-am facut, prin 2001, pentru revista “Convorbiri literare” încercând, într-o vreme când nu vorbea mai nimeni despre miscarea conservatoare americana, sa legitimez cu ajutorul ei o eventuala miscare conservatoare în România. În anii ’90, profesorul Vladimir Tismaneanu şi o mare parte a “dreptei” româneşti de astazi ne-au dat de înţeles ca a fi occidental înseamnã a fi de stânga, a fi multiculturalist, corect politic, social-democrat, Soros-ian etc. Dreapta conservatoare era socotitã atavicã, reacţionarã, antisemitã şi era asociatã abuziv extremismului lui Corneliu Vadim Tudor. Dl Zigu Ornea înfiera, sãptãmânã de sãptãmânã, în revistele Romania literara, Dilema şi pe unde mai apuca, dreapta româneascã interbelicã. Fãrã nuanţe, ni se dãdea de înţeles cã, abia ieşiţi din comunismul real, trebuie sã ne denazificãm de urgenţã pentru a intra în comunismul adevãrat. De aceea, atunci când mi s-a oferit oportunitatea, am tradus din conservatorii anglo-saxoni, din Kristol, dar şi din William Schlamm, William F. Buckley, Clinton Rossiter, Peter Viereck sau T. S. Eliot. Traducerile respective erau menite a reprezenta o mostrã din gândirea conservatoare americanã, de toate nuanţele, evrei, catolici, protestanţi, conservatori şi neoconservatori. Scopul publicãrii acelor traduceri era de a arãta cã dreapta e legitimã. Din pãcate, din momentul în care a devenit legitimã (cu preţul deturnãrii la stânga), dreapta a atras, conform principului “la plãcinte înainte, la rãzboi înapoi”, mulţi oportunişti, oameni care nu ar sacrifica nici mãcar un suspin pentru ideile şi realitãţile de pe urma cãrora vor sã trãiascã.

2. În al doilea rând, dl Tismãneanu pare a crede, împreunã cu ciracul sãu Mihail Neamţu, cã vreau o “dictaturã teocraticã”, cã sunt nazist “Blut und Boden”, şi cã mã exprim periculos de “ambiguu” atunci când spun, într-un interviu din revista de culturã religioasã Tabor, cã drumul României trebuie sã fie de la letargie la liturghie. Îl asigur pe dl Tismãneanu – pe dl Neamţu nu îl pot asigura de nimic, se învârte prea repede – cã nu are de ce sã se teamã, mulţi dorm şi în timpul liturghiei. De aceea nu vreau o dictaturã teocraticã în care oamenii ar fi încolonaţi şi duşi la liturghie cu sila. Acest lucru e strãin de duhul Ortodoxiei. Ceea ce vreau însã e o recentrare a realitãţii – politice, economice, sociale, educaţionale – româneşti pe persoanã. Consider, tocmai pentru cã nu am uitat tragediile secolelor XIX-XX (comunism, nazism, douã rãzboaie mondiale, colonizare/decolonizare/recolonizare), cã doar recunoaşterea realitãţii persoanei ne poate feri de tiranii ideologice care ar aşeza ca “bine suprem” fie clasa, fie rasa, fie imperiul, fie “piaţa”. Consider cã antropologia creştinã nu trebuie înlocuitã cu antropologia lui homo oeconomicus sau cu orice altã înţelegere reducţionistã a realitãţii umane. De aceea, cred eu, creştinismul nu trebuie sã fie prezent în Europa doar ca tradiţie culturalã, ci ca realitate liturgicã vie, ca afirmare a prezenţei lui Dumnezeu, a Persoanei lui Iisus Care vine cu Trupul Sãu la Sf. Liturghie, a naturii noastre creaturale şi a sensului istoriei ca rãstimp al mântuirii. Mi se pare cã, în afara acestei înţelegeri a istoriei, cãdem în încercãri facile de a meşteri o utopie, de a fãuri, cu ajutorul ideologiilor, raiul pe pãmânt. Singura stavilã împotriva acestei tentaţii eshatologice e creştinismul. Nu creştinismul-cultural, ci creştinismul- liturghie, nu memoria, ci prezenţa realizatã prin închinarea înaintea Dumnezeului celui viu. Istoria ca prezenţã a lui Dumnezeu. De aceea, nu pot accepta ca Liturghia sã fie rãstãlmãcitã de dragul politicii, aşa cum ar fi vrut “societatea civilã” în “cazul Corneanu”. A face ceea ce ar fi vrut societatea civilã ar însemna instrumentalizarea politicã a liturghiei, ar deschide drumul fie statului-bisericã, fie bisericii-stat. Nu toate lucrurile care sunt în lume pot fi tratate ca şi cum ar fi din lume. Dl Tismãneanu trateazã pe oricine recunoaşte şi trãieşte acest lucru drept “febricitant”. E dreptul domniei-sale. Dar e şi dreptul meu sã consider cã a defini “dreapta” în absenţa tradiţiei nu ca memorie, ci ca prezenţã în sens creştin înseamnã de fapt a fi de stânga. Diferenţa dintre cele douã sensuri ale tradiţiei este diferenţa dintre o mumie şi sfintele moaşte, dintre cei pe care-i comemorãm de Ziua eroilor şi cei pe care-i pomenim la fiecare Sf. Liturghie.

3. Dl Tismãneanu îmi cere sã denunţ clar şi sã mã disociez fãrã echivoc de afirmaţiile lui Ilie Catrinoiu. Ieftinul sicofant Neamţu face legãtura între dl Adrian Costea, site-ul lui Ilie Catrinoiu, Mircea Platon, Ovidiu Hurduzeu, ortodoxie şi asasinii lui Stelescu. Dupã cum am mai spus, despre asasinii lui Stelescu sunt convins cã “febricitantul” dl Neamţu ştie mai multe, ca unul care şi-a petrecut tinereţile scriind articole legionare. Dupã care a devenit de stânga. Dupã care a devenit de dreapta. Dupã care cine ştie – poate dl Tismãneanu ? – ce va mai deveni.

Am spus în cartea A treia forţã – pe care ştiu cã dl Tismqneanu a citit-o -, şi am spus şi în lansãrile de carte pe care le-am avut la Timişoara sau Costanţa: nu gust nici antisemitismul şi nici teoria conspiraţiei. Nu sunt nici rasist sau white suprematist, aşa cum e Revillo P. Oliver, unul din autorii menţionaţi apreciativ de dl Mihail Neamţu în Idei în dialog (probabil cã, iarãşi, Neamţu a citat fãrã a citi, motiv pentru care l-aş ruga pe dl Tismãneanu sã-i verifice atent referatele şi referinţele de acum încolo). Am vorbit împotriva antisemitismului, am scris împotriva nazismului, am fost atacat de autori neolegionari pentru modul în care înţeleg Mişcarea Legionarã. Nu am folosit injurii antisemite. Nu cred în legitimitatea creştinã, politicã, antropologicã etc. a rasismului.

Ceea ce i-am reproşat şi îi reproşez eu dlui Tismãneanu nu are legãturã cu rasa, clasa, casa sau masa domniei-sale. Are legãturã cu politica domniei-sale. De aceea nu înţeleg de ce îl tot aduce în discuţie dl Tismqneanu pe profesorul Moshe Idel. M-am întâlnit cu profesorul Moshe Idel o singurã datã, la o conferinţã. Îl admiram pe profesorul Moshe Idel din scris. Întâlnindu-l, mi-am dat seama cã, pe lângã erudiţie, profesorul Moshe Idel e un om modest, cu umor, de mare caracter. Un adevãrat mensch. Dar prezenţa publicisticã a dlui Tismãneanu nu mi-a lãsat niciodatã aceastã impresie. Aşa cã nu i-aş spune profesorului Moshe Idel, dupã cum nu i-am spus nici profesorului Vladimir Tismãneanu, dupã cum nu i-aş spune nici profesorului Gottfried nici o mãgãrie antisemitã. Dar nu pentru cã se încruntã dl Tismãneanu la mine. Ci pentru cã nu mã intereseazã antisemitismul. Ceea ce mã intereseazã e cã dl profesor Tismãneanu, un om de stânga, pretinde cã e de dreapta şi încearcã sã redefineascã dreapta româneascã în acord cu valorile stângii. Asta e tot. Mã cert sau mã împac cu dnii Gottfried sau Tismãneanu având în vedere nu „rasa” domniilor-lor, sau religia, ci sinceritatea angajamentului politic.

*

Si acum, cã mi-am clarificat poziţia, îi pun şi eu dlui Tismãneanu o singurã întrebare. Domnia-sa deplânge astãzi “înmulţirea mitocanilor pioşi”, a “focarelor de infecţie” şi a “putreziciunii”. Tatãl domniei-sale a fost preocupat în anii ‘50 de lichidarea “bandiţilor mistici”, a “putrefacţiei burgheze” şi a “nãpârcilor veninoase”. Dl Tismãneanu nu e rãspunzãtor pentru ce a fãcut tatãl domniei-sale. Dar se face vinovat de folosirea aceleaşi retoricã. Ieri de stânga, azi de “dreapta”, douã generaţii de Tismãneni au folosit aceastã retoricã pentru a-i proslãvi pe mai-marii zilei şi a pune lacãt pe conştiinţa româneascã. Deci întrebarea mea e: pânã când?

(Acest text, care va apãrea în curând şi în variantã tipãritã, poate fi preluat de oricine doreşte)

71 de răspunsuri la „Comisarul Tismãneanu se întoarce, Mircea Platon

 1. Pingback: Comisarul Tismãneanu se întoarce, Mircea Platon | Secolul 21 ~ 21st Century·

 2. Mda. Vazut, citit, meditat. Nu are rival dl Platon. Nuantat, filosofic, teologic, istoric, stiintific. Eu cred ca nu se pune problema daca Tismaneanu e mai mult sau mai putin citit decat dl Platon, ci daca ideologia dicteaza sau nu reflexele mentale. Daca ideologia dicteaza reflexele mentale si rationale atunci numarul cartilor citite e egal cu zero, ratiunea cade, argumentul dispare.

 3. Zice dl Patapievici:
  Horia-Roman Patapievici: „Modul în care negociem e solidar cu modul în care credem în principiile în numele cărora negociem.
  Profund, dacă negociem ferm; superficial, dacă negociem lax. Ca atare, modul în care negociază reprezentanţii noştri (în afară) chestiuni despre care afirmăm sus şi tare (în ţară) că ne stau la suflet reflectă involuntar raportul nostru veritabil cu valorile de care pretindem că suntem ataşaţi. A crede într-o valoare nu poate fi niciodată o chestiune (în întregime) privată. A crede înseamnă a şti să faci dovada unui anumit tip de tărie: tăria de a afirma cu voce tare (şi împotriva tuturor, dacă e cazul) adevărul valorii în care crezi.Nu a existat, de aceea, nicio dezbatere românească referitoare la cum ar trebui să fie Noua Europă. Dacă am fi fost atenţi (şi) la realitatea spirituală exprimată prin Noua Europă, nu doar la normativele emanate pe bandă rulantă de la ea, am fi remarcat că arhitecţii ei au operat o drastică reducţie a Europei tradiţionale, eliminând din formula ei atât umanismul european (Directiva Bologna), cât şi creştinismul. De ce ne pliem? De ce nu criticăm? Întrun concert al egalilor, toate vocile trebuie să se audă. Aş dori ca, prin parlamentarii noştri trimişi la Bruxelles, şi vocea noastră profundă, în îndreptăţirea şi raţionalitatea ei istorică, să se poată auzi.”

  Da, asta spune Patapievici, coleg de SEnat la EVZ cu Tismaneanu, coleg de editura, Humanitas, Curtea Veche, coleg de multe alte comitete si comitii. Dar de cate ori vine cineva si apara cu tarie crestinismul, e acuzat, de dl Tismaneanu de „antisemitism” si de „formule vag mistice”!
  Pai atunci ce facem?

 4. Patapievici a fost in stare sa puna pe picioare o ideologie in Romania (Idei in dialog, neocons, platforma PDL-ului), dar nu e in stare sa puna pe picioare apararea crestinismului. E penibil omul. Se vaita si nu face nimic. Daca a pus pe picioare o inginerie culturala la ID, de ce nu pune pe picioare apararea crestinismului? Nu e dl Daniel Daianu europarlamentarul preferat de dl Plesu care a votat in favoarea casatoriilor homo saptamana trecuta la Bruxelles? E, atunci sa taca dl Patapievici pt ca romanul nu e prost. Si Plesu la fel: ciocu mic.

 5. Dl Tismaneanu a raspuns. http://tismaneanu.wordpress.com/2009/05/04/revenirile-dlui-mircea-platon/

  Oare de ce nu da o replica si profesorului Paul Gottfried? Dl Tismaneanu evita sa spuna ca aceasta polemica a pornit de la articolul lui Paul Gottfried despre cartea domniei sale. Are dreptate Gottfried cand il face de stanga pe Tismaneanu sau nu? Asta vroiam sa aud de la dl Tismaneanu.

  Cat despre Radu Carp, Radu Preda si alti profesori de politologie (Radu Preda e teolog) din Bucuresti, dl Tismaneanu trebuie sa o lase mai moale pt ca toata lumea stie ca aceste institutii de politologie din tara sunt aservite comunistilor si ele s-au facut cu acordul comunistilor. Ele sunt centre unde stanga se recicleaza periodic. Ion Varlam a vrut sa faca in Romania un institut privat de Stiinte politice precum cel din Paris si i s-au pus bete in roate peste tot incat nu a putut sa faca nimic.

  Apoi, sa il numeasca pe Russell Kirk drept conservatorul pe care domnia sa il respecta, e penibil. Russel Kirk nu a fost neocon si a scris despre neoconi ca fiind oameni de stanga: http://www.heritage.org/Research/PoliticalPhilosophy/HL178.cfm

  Apoi, sa spuna ca pe acest blog s-a justificat limbajul antisemit, e iarasi o minciuna. Sau ca eu sunt antisemit, alta minciuna. Sau poate ca sunt antisemit daca vreau ca vechii comunisti sa fie lichidati din spatiul public, lucru pe care dl Tismaneanu nu il vrea.

  Domnule Tismaneanu, ma intreb pentru cine scrieti? Cine credeti ca va mai crede?

  Acestia sunt oamenii care au impresia ca au dreptate in mod obligatoriu pentru ca altii le-au facut institutii intr-o tara unde numai piata libera nu e.

 6. Atat poate Tismaneanu in polemica asta? Ridicol. Ma asteptam sa vina cu teorii, argumente. Nu-mi vine a crede.

 7. Scrie dl Tismaneanu (sau poate Neamtu i-a suflat?):
  „Cred, în particular, că Ortodoxia a dat în secolul XX conştiinte nobile precum Mircea Vulcanescu, Nikolai Berdiaev, Sandu Tudor, Andre Scrima, Pavel Florensky, Nicolae Steinhardt sau Jaroslav Pelikan.”

  Pai anul trecut CNSAS, unde e sef un om de-al lui Tismaneanu, a inchis expozitia depsre Sandu Tudor si alti martiri ai temnitelor pe motiv pe Sandu Tudor si ceilalti ar fi „legionari”. Dupa Eminescu, iata ca s-a dat drumul si la Sandu Tudor. Sau poate ca dl Tismaneanu va modifica online, asa cum ii e obieciul si cu blogul si cu raportul: mereu modifica, mereu revizuieste, mereu schimba, de nu mai stie nimeni ce a spus cu adevarat.

 8. Pingback: Razboi întru Cuvânt » AIUDUL… SI NOUL “AIUD” PLANETAR IN CONSTRUCTIE (Noutati bloguri 2-5 mai 2009)·

 9. Pentru Sanda Milosz.
  Cu tot respectul dar crestinismul nu are nevoie de aparare ( de a lui Patapievici in niciun caz). Biserica crestina este divino-umana de asta nu are cum fi aparata. Ideea e ca nici nu poate fi distrusa caci ” portile iadului nu o vor birui”. Trebuie si putina teologie caci altfel… nu stim ce „aparam” si rad domnii teologi de noi.

 10. Heraasku, bine, dar nu esti !@#$% atunci cand in public (reviste, ziare , TV) te vaiti ca dispare crestinismul din Europa, iar in privat esti prieten cu cei care voteaza la UE impotriva crestinismului? Esti !@#$% sau nu?
  Esti mai mult decat !@#$%. Esti @#$%^&.

  (comentariu cenzurat de catre administrator).

 11. Ilie, te iert de data asta. Ma refeream la Patapievici si Plesu, „crestinii” de la putere. Uitasem ca stergi comentariile jignitoare.

 12. Ha, ha, ha! Auziti aici ce zice marele TRU:

  „Dreapta europeană e în criză, iar dreapta românească e dezbinată. Aceasta este concluzia dezbaterii organizate pe tema cărţii „Reconstrucţia Dreptei: între experimentul capitalist occidental şi proiectul naţional românesc”, semnată de Valeriu Stoica şi Dragoş-Paul Aligică, publicată recent de Humanitas. Invitat la dezbatere, Traian Ungureanu, candidat PDL pentru euroalegeri, a vorbit despre „ruşinea de a fi de dreapta”, subliniind că până şi liderii europeni, adunaţi săptămâna trecută la Congresul PPE de la Varşovia, s-au arătat timoraţi în a-şi proclama identitatea politică. ,,Am participat la Congresul PPE, iniţiale sub care se ascunde dreapta europeană. Spun «se ascunde» pentru că floarea dreptei europene, de la Angela Merkel la Silvio Berlusconi, aproape n-a avut curajul să-şi rostească numele, să-şi asume valorile dreptei”, a declarat Traian Ungureanu.

  El a adăugat că dreapta este „subiectul celei mai lungi calomnii din istoria lungă a defăimării româneşti”, precizând că acest capitol nu s-a încheiat, fiind prezent în mediile academice, în mass-media, în percepţia populară.”
  (http://cotidianul.ro/tru_e_suparat_pe_angela_merkel_pentru_ca_nu_striga_ca_e_de_dreapta-83299.html)

 13. Ha-ha-ha! Auziti cum se vaita TRU:
  „Dreapta europeană e în criză, iar dreapta românească e dezbinată. Aceasta este concluzia dezbaterii organizate pe tema cărţii „Reconstrucţia Dreptei: între experimentul capitalist occidental şi proiectul naţional românesc”, semnată de Valeriu Stoica şi Dragoş-Paul Aligică, publicată recent de Humanitas. Invitat la dezbatere, Traian Ungureanu, candidat PDL pentru euroalegeri, a vorbit despre „ruşinea de a fi de dreapta”, subliniind că până şi liderii europeni, adunaţi săptămâna trecută la Congresul PPE de la Varşovia, s-au arătat timoraţi în a-şi proclama identitatea politică. ,,Am participat la Congresul PPE, iniţiale sub care se ascunde dreapta europeană. Spun «se ascunde» pentru că floarea dreptei europene, de la Angela Merkel la Silvio Berlusconi, aproape n-a avut curajul să-şi rostească numele, să-şi asume valorile dreptei”, a declarat Traian Ungureanu.

  El a adăugat că dreapta este „subiectul celei mai lungi calomnii din istoria lungă a defăimării româneşti”, precizând că acest capitol nu s-a încheiat, fiind prezent în mediile academice, în mass-media, în percepţia populară.”
  http://cotidianul.ro/tru_e_suparat_pe_angela_merkel_pentru_ca_nu_striga_ca_e_de_dreapta-83299.html

 14. Iar voi fi „avocatul” lui Vladimir Tismaneanu…

  Dar ca sa nu se creada ca sunt lingaul sau (sau al lui Patapievici- cum mi s/a reprosat chiar intr/o carte, spre „nemurirea” mea) tin sa mentionez de la inceput faptul ca nu sunt de acord cu sustinerea neconditionata pe care intelectualii nostri de centru-dreapta o acorda lui Traian Basescu si guvernului socialist al lui Emil Boc.

  Sincer sa fiu, nu inteleg care este miza atacurilor la Tismaneanu. Ce a facut Tismaneanu rau? A condus o Comisie prezidentiala de investigare a crimelor comuniste, a prezidat redactarea unui Raport al acestei comisii, pe baza caruia Traian Basescu a facut unul din foarte putinele lucruri bune din acest prea lung mandat: condamnarea oficiala a regimului comunist ca regim ilegitim si criminal.

  In articolele sale, pe blogul sau, in conferinte si in cartile sale, Tismaneanu a vorbit clar despre monstruozitatea comunista si a denuntat/o cum nu a facut-o nimeni altcineva.
  A adus pe piata romaneasca cateva traduceri importante in colectiile coordonate de domnia sa.

  Da. E prea apropiat de un Presedinte semidoct si ticalos. Da. are optiuni politice diferite chiar si de mine. Dar….nu traim intr/o democratie? Fiecare voteaza cu cine doreste.

  Mi se pare ca transformand conservatorismul in ceva…dogmatic, sfarsim sa il ideologizam. Ceea ce e mai grav….

 15. Ah…Si obsesia cu neoconservatorismul.

  Fratilor, surorilor! Traim in Romania, nu in Statele Unite ca sa ne acuzam unii pe altii de neoconservatorism si/sau paleoconservatorism.

  Am senzatia ca acuza de neoconservatorism nu e menita decat sa acopere o problema reala a celor ce se considera „conservatori autentici”: lipsa lor de incredere in economia de piata precum si incapacitatea lor de a depasi formulele fascistoide de conservatorism, care excludeau din oficiu filosemitismul.

 16. Parerea mea e ca Tismaneanu nu a facut absolut nimic nou cu Raportul sau iar condamnarea comunismului de catre Basescu e o cacealma. Sa spun de ce.

  Mai era nevoie de condamnarea comunismului? Adica tot nu se stie daca comunismul a fost criminal sau nu? Orice om normal stie ce fost comunismul.

  In Romania nu trebuie sa vina presedintele sa spuna ce a fost comunismul, ci trebuie ca Justitia sa elimine din spariul public comunistii. Pai Basescu si Tismaneanu repeta ce au spus oamenii care au murit in mineriade. Asa, stim ce a fost comunismul de 20 de ani, stim de ce au murit oamenii in mineriade. Si? Si pt ca stim ce a fost comunismul suntem in continuare condusi de comunisti?

  Am condamnat comunismul si eu nu am cu cine sa votez pentru ca peste tot sunt comunisti. Boc comunist, Berceanu comunist, Petre Roman, Copos comunist, trec anii si nu se va mai face deloc nicio eliminare a comunistilor pentru ca vine Basescu sa ne minta ca, vezi Doamne, sunt tineri politicienii din 2009. Tineri educati de bolsevici batrani, adica oligarhie ereditara.

  Trebuie o lege prin care sa se interzica activitatea in spatiul public a celor care au dosar la serviciile secrete. Punctul 8 de la Timisoara bate oricand si la orice ora in materie de eficienta Raportul Tismaneanu.

  Pt ca ii place domnului Tismaneanu sa vorbeasca despre eficienta: care este eficienta Raportului Tismaneanu? Zero barat. Sa condamni comunismul si sa fii condus de comunisti asta inseamna eficienta zero.

  De ce nu vor intelectualii eliminarea din spatiul public (politica, societate civila) a comunistilor. Fara mila si fara prietenii. Ai dosar? Adio, stai acasa. Numai asa se face curatenie. Episcopi, politicieni, jurnalisti, tot ce inseamna persoana publica.

  Asta e parerea mea. Nu am cu cine sa votez in urma Raportului Tismaneanu.

 17. Cat priveste atitudinea critica din articolele lui Platon, e foarte bine ca e asa. Sau din cartile lui Hurduzeu. E foarte bine. Arata ca se insanatoseste cultura romana pentru ca nu e normal ca toti intelectualii sa aiba aceleasi preferinte politice. Nu e normal ca toti intelectualii sa fie inregimentati in aceeasi ideologie.

  Si nu e normal si responsabil din partea lui Tismaneanu sa eticheteze drept „fascist”, „teocrat” sau „totalitar” pe cei care nu sunt neoconservatori. E normal sa fie mai multe voci, mai multe preferinte economice si politice. Omul trebuie sa aiba de unde alege. Gottfried e fascist? Platon e fascist? Hurduzeu e fascist? Nu e nici unul fascist.. Tismaneanu a dat dovada de infantilism si amatorism punand aceste etichete.

  Aaaa, nu ii convine pentru ca se sparge multimea de fani, se imputineaza autografele, se micsoreaza numarul voturilor? Asta e altceva, e diversitate, libertate de alegere, democratie. Nu e fascism.

 18. Apropos de condamnarea comunismului.
  Condamnarea era necesara insa mai trebuia si dusa pana la capat. Basescu, care e un comunist, ca si clasa politica– alcatuita in marea ei majoritate din comunisti, nu au dus pana la capat condamnarea comunismului.

  Exista in finalul Raportului Tismaneanu niste recomandari ce nu au fost indeplinite. Toate erau, dupa mine, utile.
  Caci daca acum cei care poarta un tricou cu Capitanul risca o amenda penala, asa ar trebui sa riste si cei care poarta tricouri cu El Comandante.

  Cat despre acuzele de fascism, ele sunt la fel de neavenite ca si acuzele de comunism.

  Iar cu privire la domnii Platon si Hurduzeu, oferta mea de dialog este inca deschisa. Insa se pare ca cel putin domnul Platon are o preferinta pentru polemica si nu pentru dialog. Si pentru polemica cu cei „consacrati”….

  Tin sa multumesc lui Ilie Catinoiu ca a cenzurat (desi nu cred ca e conform cu valorile sale) comentariile jignitoare si atacurile la persoana.
  Iata ca incepem sa ajungem la un dialog…. Eu ma straduiesc sa fiu „puntea”. Dar cu o conditie: sa fie vorba de un dialog si nu de inutile polemici despre cat de comunist e X, sau cat de legionar e Y.

 19. nu vad cu ce anume nu ar fi de acord la articolul lui Gottfried un conservator adevarat. restul e vrajeala, tot dansul in jurul problemelor ridicate de acest articol. daca duca e conservator, ce anume il supara la gottfried? daca tismaneanu e conservator, de ce nu scrie despre probleme din unghiul lui gottfried, care ajuta Romania. nu trebuie sa fie o clona a lui gottfried, dar macar sa aiba curajul lui gottfried. si daca articolul lui gottfried e de dreapta si dl tismaneanu e de dreapta, atunci de ce se supara?

 20. Am gasit la conservatorul Eminescu o postare. O includ aici:

  Doina

  De la Nistru pân’ la Tissa
  Tot Românul plânsu-mi-s’a,
  Ca nu mai poate strabate
  De-atâta strainatate.
  Din Hotin si pân la Mare
  Vin Muscalii de-a calare,
  De la Mare la Hotin
  Mereu calea ne-o atin;
  Din Boian la Vatra-Dornii
  Au umplut omida cornii,
  Si strainul te tot paste
  De nu te mai poti cunoaste.
  Sus la munte, jos pe vale
  Si-au facut dusmanii cale,
  Din Satmar pân’ în Sacele
  Numai vaduri ca acele.
  Vai de biet Român saracul!
  Îndarat tot da ca racul,
  Nici îi merge, nici se ‘ndeamna,
  Nici îi este toamna, toamna,
  Nici e vara vara lui,
  Si-i strain în tara lui.
  De la Turnu ‘n Dorohoi
  Curg dusmanii în puhoi
  Si s’aseaza pe la noi;
  Toate cântecele pier,
  Sboara paserile toate
  De neagra strainatate;
  Numai umbra spinului
  La usa crestinului.
  Îsi desbraca tara sinul,
  Codrul – frate cu Românul –
  De secure se tot pleaca
  Si isvoarele îi seaca –
  Sarac în tara saraca!

  Cine-au îndragit strainii,
  Mânca-i-ar inima câinii,
  Mânca-i-ar casa pustia,
  Si neamul nemernicia!

  Stefane Maria Ta,
  Tu la Putna nu mai sta,
  Las’ Archimandritului
  Toata grija schitului,
  Lasa grija Sfintilor
  În seama parintilor,
  Clopotele sa le traga
  Ziua ‘ntreaga, noaptea ‘ntreaga,
  Doar s’a ‘ndura Dumnezeu,
  Ca sa ‘ti mântui neamul tau!
  Tu te ‘nalta din mormânt,
  Sa te aud din corn sunând
  Si Moldova adunând.
  De-i suna din corn odata,
  Ai s’aduni Moldova toata,
  De-i suna de doua ori,
  Îti vin codri ‘n ajutor,
  De-i suna a treia oara
  Toti dusmanii or sa piara
  Din hotara în hotara –
  Îndragi-i-ar ciorile
  Si spânzuratorile!

  La baiatul meu la scoala Doina este cenzurata ( pe un afis de pe holurile scolii). Este pana la ” Sboara paserile toate/ De neagra strainatate”.
  Pai ce face conservatorul roman? Sau Ministerul Groazei ( al educatiei…)

 21. Dl George Scarlat se inseala. Inca un mod de inginerie culturala, frauda intelectuala: http://tismaneanu.wordpress.com/2009/05/05/despre-dreapta-arhaica-si-stinga-progresista/

  Vechea dreapta nu e comunista, neolegionara sau progresista cum nu e dl Scarlat extraterestru. Steinhardt a fost comunist, progresist? In niciun caz. Nu e nici pro-palestiniana. E pro-razboi legitim, nu pro-razboi preventiv wilsonian cum e noua dreapta utopica, cum se arata in cea mai tare revista conservatoare din SUA, The American Conservative: – Wilsonian Slaughter , cum arata si libertarianul conservator Thomas Woods (PhD la Harvard, tradus si in Romania) despre care Patapievici nu a auzit inca, mai are timp: The Progressive Peacenik Myth , Onward, Christian Soldiers .

  Numai un ignorant politic poate sa spuna ce spune dl Scarlat. Insa il inteleg, l-a corupt utopia guvernului mondial.

  Totusi, de ce nu da drumul domnul Tismaneanu la comentarii pe blogul personal ca sa putem dialoga?

 22. Nu cred ca e vorba de coruperea utopiel guvernului mondial, la George Scarlat. Cred ca il cunosc destul de bine ca sa fiu, de fapt, sigur ca nu e vorba de asa ceva.

  Insa si George Scarlata, ca si mine, nu crede ca nationalismul este o solutie la internationalism.

  Dupa mine, a existat o singura formula de guvernare politica legitima: imperiul. Dar a murit de mult, probabil de la 1453….

 23. dle Duca, dvs faceti deosebirea dintre Imperiul Britanic si cel Mongol????

  cred ca este inutil de zis ca sunt ceva diferente fundamentale

  cat despre Bizant, asta e , ramanem cu nostalgiile imperiale sau mergem mai departe?

 24. Dupa cum spune Gottfried, nationalismul democratic nu se opune internationalismului atata vreme cat cooperarea regionala e benefica oricarui stat, oricarei natiuni. De ce sa fim conectati intru totul la Wall Street si sa murim toti de foame cand se sparge punga in New York si cad corporatiile? Nu e bine. De ce sa nu avem propriile resurse economice, propria agrucultura, propria strategie economica bazata pe proprietate privata distribuita oamenilor?

  Eu zic ca asa e bine.

 25. Semnalez un comentariu de pe evz.ro la articolul lui Tismaneanu despre conservatorismul schimbarii:

  „Conservatorismul normalitatii
  de Conservatorismul normalitatii(Vizitator), miercuri, 6 mai 2009 – 16:38

  Din titlul acestui articol se vede ca acesti oameni nu sunt de dreapta. Conservatorismul nu se schimba, el ramane acelasi. „Schimbarea” e cuvantul pe care pedaleaza socialistii. Uitati-va la discursul lui Obama centrat pe schimbare si la preferinta pe care [Citeste] Tismaneanu o are pentru Obama. Toata literatura conservatoare si toata filosofia politica conservatoare nu se centreaza pe cuvantul „Schimbare”. Numai progresismul e despre „schimbare”. Conservatorismul e pentru pastrarea normalitatii, nu pentru schimbare, domnule Tismaneanu. Conservatorismul e pentru pastrarea identitatii, pentru prezenta trecutului.Stanga imprejur si multa fericire!”

  Frumos spus.

 26. Bogdan Duca, cu mici exceptii formale *, imperiul dainuie si astazi. Nu stiu daca simpatia dvs. pentru imperiu a aparut dupa inventarea cinematografului însa eu abia acum realizez ca în copilarie simpatizam cu comunistii: Andersen si Asimov.

  *soldati=scamatori mass media
  arme=litere/cifre
  teritorii=banci

 27. am fost la lansarea cartii a treia forta la constanta si chiar m-a surprins cat de pro-american e dl platon. dar una e sa fii pro-american si alta e sa fii pro-politica externa/interna a guvernului american. modul de viata american e una, politica e alta. ca si pe la noi. nu siu, n-am fost in sua, dar banuiesc doar, dupa ce am mai citit.

 28. tismaneanu & afiliatii reprezinta in planul ideilor politice ceea ce un lazar puhalo, corneanu, diaconii stoica sau popescu induc in ortodoxie: ruptura de Traditie, a Bisericii si a statului firesc statornicita pe cuvantul si traditia Bisericii.

  si, by the way, am descoperit recent sloganul din campania lui obama:”yes, we can” pe brosura unei firme producatoare de materiale plastice, doar ca brosura il precede pe obama….
  ce ironie…

 29. Dar ce parere aveti, domnilor, despre lamentatiile lui Traian Ungureanu despre „dreapta” de carton din UE? Hai ca e buna asta: http://traianungureanu-tru.blogspot.com/2009/05/nimic-lucid-pe-frontul-de-est-din-cite.html

  Domnule, oamenii astia sufera, e clar. Traian se vaita ca dreapta e de centru cand ar trebui sa fie de dreapta, se vaita ca politicienii au abandonat dreapta clasica, se vaita ca dreapta se duce spre stanga. Incredibil, si-a dat seama si Traian. Si-a dat seama, dar tot prietenii lui sunt cei care duc dreapta spre stanga pentru ca nu sunt acceptati oamenii care sunt de dreapta clasica. Pai nu e Mihaies un mare om de centru? Nu e Tismaneanu un mare om de centru? Nu e Stolojan un comunist? Nu e Barroso un comunist? Nu e Angela Merkel o stangista? I-auzi ce spune Gottfried despre doamna Merkel: „The daughter of a progressive Protestant minister and a very socialist mother who migrated to Communist East Germany, Merkel has never played up the Christian and patriotic traditions of the Christian Democratic Party.” http://www.takimag.com/site/article/history_the_holocaust_and_the_doctrines_of_the_church/

  S-a facut cumva in Europa procesul comunismului, sau majoritatea politicienilor „de dreapta” sunt fosti comunisti care nu pot deloc sa fie conservatori? Sau si intelectualii nostri, in buna traditie comunista, accepta sa colaboreze cu comunisti care sunt acum oameni „de dreapta”?

  Nu e Romania plina de „teocrati” si „fascisti”?

  Atunci de ce te mai vaiti, frate? Cand e limpede ca buna ziua ca tehnoglobalismul duce dreapta spre stanga, numai Traian al nostru vrea sa fie si o dreapta sanatoasa in UE (pastratoare de valori clasice, familia, biserica), dar vrea sa fie si corporatism financiar suprastatal.

  Asta vrea o dreapta clasica facuta din fosti comunisti (Merkel, Boc, Stolojan, Basescu, Cristian Preda, Barroso, etc.) Du-te la culcare, Traiane! Iar daca nu ai fost comunist in tinerete, nu ai voie sa fii de dreapta pt ca esti „teocrat”, „fascist”, asa vrea Tismaneanu, prietenul lui Traian.

  Vai de capul vostru! Iti vine sa razi si cu ochii!

 30. O sa scriu un post pe blogul meu despre Imperiu. Dupa ce o sa ma scol, probabil…. Nici nu ma asteptam sa fiu inteles pe aici.

  Tin doar sa subliniez faptul ca Imperiul nu este tot una cu imperialismul.
  In rest, pot spune ca sunt optimist. Nu suntem chiar atat de depate unii de altii pe cat ne.am dori sa fim.

 31. pai ce-ai vrea sa auzi nea Mitica?
  ca-i un fel de traian ungureanu al ortodoxiei? 🙂
  pr. serafim rose a fost si este in duhul sintilor parinti si atat.
  in ciuda incercarilor disperate de al discredita, pe el cat si lucrarea de la platina…
  consider insa ca duhovniceste nu ne este folositoare perpetuarea si acutizarea dihotomiilor din interiorul dreptei cat si cele stanga-dreapta.
  in preajma lui Hristos nu exista democratie, ruptura de constructii politice si ideologice trebuie sa fie clara si definitiva, libertatea data noua are o singura menire si directie, nu-L putem ispiti mergand pe cai ocolite.
  chemati suntem toti, de la dreapta la stanga, de intrat vor intra putini in ceata celor de-a drepta :), dar asta o stie doar Tatal.
  desi fortata si putin hilara corelarea planurilor Evanghelic/politic nu este de neglijat.
  a te situa in lume intr-o pozitie valorizabila superior fratelui/aproapelui tau inseamna a te pune de-a curmezisul voirii sau ingaduintei Tatalui, conturbandu-I menirea, pentru ca omul nu este cel din stramba judecata a seamanului sau ci Omul este ceea ce ramane in urma dreptei judecati a lui Dumnezeu, spune pr. Rafail.
  daca, de data asta, talharul cel de-a stanga se va pocai mai cu zdrobire?

 32. Domnule Duca,

  eu nu votez cu niste indivizi care se autointituleaza de dreapta si care au impresia ca gandesc in mostenirea conservatorismul, iar ei se declara pro-casatorii homosexuale (Monica Macovei, Cristian Preda). Eu nu sunt fanul unei clici de intelectuali care in public se vaita ca dispare crestinismul (Patapievici), iar in privat baietii se ospateaza impreuna cu un Mircea Cartarescu, Cristian Preda (pro-casatorii homosexuale) si alti gugumani.

  Stiti de ce? Pentru ca daca acesti oameni sunt in stare si sunt uniti in a sustine o platforma ideologica (Patapievici, Macovei, Preda, Cartarescu, toti sunt uniti. Uniti pentru ce?????), de ce toti acesti indivizi nu cad de acord sa sustina valorile morale, valorile crestine? De ce? E mai important partidul si ideologia decat conservatorismul?

  Atunci eu nu sunt fanul unor asemenea indivizi.

 33. Zice Duca:
  „O sa scriu un post pe blogul meu despre Imperiu. Dupa ce o sa ma scol, probabil…. Nici nu ma asteptam sa fiu inteles pe aici.”

  Frate Duca, da-te jos de pe cai, ca sunt mici, ponei.

  Ia zi, saptamana asta ce mai esti: ortodox, greco-catolic, catolic sau altceva, ca vad ca te plimbi peste tot.

 34. Domnule Catrinoiu,

  Nici u nu sunt. Nu am spus ca voi vota cu Monica Macovei, pe care o consider ca fiind complet straina de valorile mele. Nici cu Cristian Preda, pe care il respect ca profesor si care nu a declarat niciodata ca ar fi conservator ci liberal.

  Pe Mircea Cartarescu il admir pentru o carte (Orbitor I) si cateva eseuri. Dar am fost un foarte dur critic al lui atunci cand s/a apucat sa dea seama de problema homosexualilor.

  La fel, am fost un critic fara ascunzisuri al lui Patapievici care, in calitate de director al ICR a tradat buna parte din crezurile conservatoare.

  Fata de Vladimir Tismaneanu nutresc o prietenie fundamentata pe ratiuni sa ii zicem subiective. Dincolo de asta sunt alaturi de el pana in panzele albe in lupta impotriva comunismului. Dar nu il voi vota pe Basescu si PD-L pentru ca Vladimir Tismaneanu ii place si nici nu voi fi automat de acord cu toate opiniile sale.

  Asa ca nu se pune problema sa fim fani sau nu, ci sa fim….albine. Sa luam de la fiecare ce este bun.

 35. @colours

  imi pare rau ca mesajul meu de azi-noapte a fost interpretat gresit. Nu era un exercitiu de aroganta ci constatarea faptului ca o replica pe o lista de comentarii nu ma ajuta sa imi explic propria conceptie despre imperiu.

  Cat despre apartenenta mea confesionala, nu inteleg sa mi/o ezvalui in fata unei persoane care nu se semneaza cu propriul sau nume. Dar pentru ca oricum este publica, pot sa va raspund ca sunt ortodox ce incearca sa fie in comuniune deplina cu Roma.

 36. In concluzie, eu nu votez cu un partid care se crede de dreapta si accepta in el oameni de stanga precum Cristian Preda sau Monica Macovei. Cistian Preda pute de la o posta a socialism. Are un discurs liberal de stanga. Cu un asemenea partid care imi propune astfel de oameni nu pot vota.

  La fel, oameni ca Traian Ungureanu, Patapievici, Plesu sau Mihail Neamtu care nu stiu decat sa se vaite ca niste muieri in loc sa nu mai coopereze cu stangisti precum Cristian Preda sau Monica Macovei (acestea sunt doar doua nume, lista e mult mai lunga), eu asemenea oameni nu pot sa respect pentru ca nu ma lasa ei sa ii respect.

  Domnule Duca, nu vreau sa va suparati pe mine, dar asa gandesc eu.

  @ heraasku, nu e normal. Monumentul Holocaustului ar trebui pus pe ruinele Casei Poporului. Demolata Casa Poporului si pus acolo Monumentul Holocaustului.

 37. Domnule Catrinoiu,
  Sunt de acord, in linii mari, cu dumneavoastra. Si va asigur ca nu voi vota nici eu cu partidul respectiv din aceleasi motive..
  Doar ca, spre deosebire de dumneavoastra, incerc sa mai salvez ce se mai poate salva, chiar si de acolo, din intelectualii alunecati in aripa dreapta a FSN/ului.

  Cat despre monumentul Holocaustului, ar trebui facut intr/un loc de unde nu trebuiesc taiati/mutati copaci.

 38. Stimati concetateni!

  In urma unei anchete conduse de comisarul-sef V. Tismaneanu, comisarul-adjunct M. Mihaies a organizat o descindere la locuinta vindutului M. Platon. Banditul a reusit sa fuga. Dupa cum arata tov. Mihaies, in locuinta banditului s-au gasit arme, droguri, valuta si utilaje pentru falsificarea banilor. Amanunte gasiti in numarul 18 al Romaniei literare. Traiasca si sa infloreasca scumpa noastra patrie, Republica Socialista Europa!

 39. Conservatorii britanici au iesit din PPE: http://www.adevarul.ro/articole/struan-stevenson-ne-am-separat-de-popularii-europeni.html

  Cred ca sunt „fascist” daca indraznesc sa compar Partidul Conservator din Marea Britanie cu PDL-ul, nu-i asa dl Tismaneanu? Bolsevicul Basescu care spune ca „dragii mei, cunosc acest partid (PDL) din 1992 şi ştiu că întotdeauna am vorbit şi aţi vorbit de echitate. Avem nevoie de aceasta lege, aveţi obligaţia să vă asumaţi echitatea.” Va dati seama ce partid conservator e FSN-ul lui Basescu cu radacini in anul 1992.

  Votati cu „dreapta” FSN-ista pentru ca asa va spala pe creiere dl Plesu, dl Neamtu, dl Patapievici, dl Tismaneanu. VOTATI!

 40. Sunt sigur ca pentru multi pedelisti si apropiati ai Presedintelui Basescu, ideal ar fi ca Partidul Democrat-Liberal sa paraseasca PPE si sa se alature conservatorilor britanici. Ma gandesc acum la Traian Ungureanu si Catalin Avramescu…

  Ce pierd ei din vedere e faptul ca Traian Basescu sunt „de dreapta” doar pentru ca PPE e cel mai „tare”. Altfel ar fi ramas socialisti….

 41. Domnule Duca, dar ce credeti despre PNTCD? Poate sa revina in joc? Am dat de un interviu cu un politician din PNTCD: http://mirceadabacan.wordpress.com/2009/05/06/interviu-cu-eugen-moiescu-candidat-pntcd-la-europarlamentare-cu-o-zi-inainte-de-lansarea-campaniei/

  Oricum, cu Milut presedinte nu sunt sanse. Trebuie un om „cu vana”. Si radical de dreapta. Eu in 2004 am votat cu Gheorghe Ciuhandu in primul tur si cu PNTCD, apoi cu Base in al doilea tur.

  Din pacate, PNTCD nu are oameni.

 42. Nu cred ca PNTCD mai poate reveni pe scena politica. Este un partid sinucigas.
  Va spun sincer parerea mea (confirmata de „surse” cu destula influenta din ceea ce a fost odinioara PNTCD). Acest partid a fost victima lui Corneliu Coposu, cel care a condus dictatorial atat partidul cat si Conventia Democratica.
  Corneliu Coposu a impus gerontocratia in partid. Pana in 2000, PNTCD si-a silit toti membrii de valoare sa emigreze.
  Incoerenti doctrinar, taranistii au confundat dreapta politica cu anticomunismul si anti-pedeserismul. Au acceptat sa conduca o coalitie- mamut (CDR- USD-UDMR) de o incoerenta ideologica uluitoare. Au transferat luptele de generatie din partid in lupte politice de suprafata, fiind incapabili sa asigure, in acei teribili ani 1996- 2000, o guvernare cu adevarat coerenta.

  Din pacate pentru ei, taranistii nu mai au sanse. Cel mai bine ar fi sa intre in PNL pentru a asigura, prin prezenta lor, platforma de dreapta a acestui partid.

  Eu privesc cu foarte multa incredere inspre PNL. E un partid de centru-dreapta, „infiltrat” si el de stangaci dubiosi (Renate Weber si S. Enache). Dar are in interior politicieni cu o viziune de dreapta foarte clara (Vosganian si Iorgulescu- chiar recomand cartile lor „doctrinare”). Mai mult decat atat, PNL este un partid politic in care functioneaza democratia de partid, putand sa devina platforma politica a relansarii dreptei romanesti.

  Desigur, daca lasam ca si acest partid sa fie pe mai departe infiltrat de diversi „oengisti” il vom pierde si pe acesta. Dar daca dorim ca vocile noastre sa se faca auzite, cred ca ar fi bine sa il sprijinim si chiar sa devenim „factiunea conservatoare” a acestui partid.

 43. 1. Zice ucenicul lui Volodea:
  „Nu cred ca PNTCD mai poate reveni pe scena politica. Este un partid sinucigas.
  Va spun sincer parerea mea (confirmata de “surse” cu destula influenta din ceea ce a fost odinioara PNTCD). Acest partid a fost victima lui Corneliu Coposu, cel care a condus dictatorial atat partidul cat si Conventia Democratica.”
  Coposu dictator?????? De unde venisi, taica? Defectul lui a fost ca era un om prea de treaba, nu ca era dictator???? Era un om de treaba, de moda veche, pe care l-au dus de nas, ca si pe Ratiu, escrocii care apoi i s-au dat drept prieteni.

  2. „Eu privesc cu foarte multa incredere inspre PNL. E un partid de centru-dreapta, “infiltrat” si el de stangaci dubiosi (Renate Weber si S. Enache). Dar are in interior politicieni cu o viziune de dreapta foarte clara (Vosganian si Iorgulescu- chiar recomand cartile lor “doctrinare”). ”

  Pai tocmai cartile doctrinare ale lui Varujan si Iorgulescu (slab ministru) le-au dat apa la moara stangistilor lui Bassessku care i-au atacat pentru „reactionarism”. Cu o dreapta din asta de doi lei, asezata sub umbra marelui Volodea&oportunistului Stoica, nu veti ajunge nicaieri. Dar, vorba aia, drum bun si cale batuta. Poate prinzi si tu o bursa pana la urma.

 44. @ motion:

  Cu acest dialog publicat in Convorbiri se deschide volumul lui Pavel Chihaia, Marturisiri din exil (Institutul european, Iasi, 1994).

 45. După ce neo-connard-ul Duca, care scrie la revista de stânga „Cultura”, îi face pe români în bloc antisemiţi :

  http://www.ziua.ro/display.php?data=2008-02-07&id=232825

  acuma şi pătează memoria coreligionarului său Coposu, făcându-i pe ţărănişti gerontocraţi…

  Nu că Seniorul n-ar fi făcut greşeli, sau că PNŢ-ul ar mai avea vreo şansă acuma. Da’ chestia e de la cine vin observaţiile astea.

 46. @ claire:

  Daca doriti sa ma contraziceti, va rog sa o faceti cu argumente si nu cu afirmatii fara acoperire.
  In primul rand nu sunt discipolul lui Vladimir Tismaneanu. Nu imi fac doctoratul cu el si nici macar cu un prieten al domniei sale, ba, as putea zice, cu un adversar de idei: domnul Daniel Barbu.

  In al doilea rand, afirmatiile mele despre PNTCD erau opinia MEA, nu a lui Vladimir Tismaneanu, acesta avand o relatie foarte buna cu domnul Coposu si fiind, foarte probabil, in contradictie cu mine pe aceasta tema.
  Ce am spus despre PNTCD se fundamenteaza pe cateva lecturi ale mele si pe discutii avute cu lideri ai tineretului taranist din anii 90 ce mi-au povestit despre atmosfera din partid.

  Cat despre raportarea mea la unele curente doctrinare, sper, inca vii din PNL: doamna/domnisoara Claire, va spun cu toata onestitatea: nu ati inteles nimic!

 47. Cat despre burse (ca ma apuca amocul de fiecare data cand mi se reproseaza ca sunt platit pentru ce spun): am respins mai multe oportunitati: un doctorat, un post comod la Cotroceni, un altul si mai comod la ICR si inca unul si mai comod la un institut guvernamental. De ce? Deoarece nu cred in valorile actualului regim politic si ma consider un adept al statului minimal, ca urmare nu inteleg sa particip si eu la tocarea voioasa a banilor de la buget…

  Ce am primit in schimb? O citare la CNCD, poveste ramasa inca in aer…..

 48. Cu stima.
  Stranie acuzatia fata de Coposu cum ca ar fi impus gerontocratia in partid. Cu tot respectul dar mi se pare o acuzatie halucinanta.
  Care sunt valorile din PNTCD care au emigrat???????
  Nume, vreau nume.
  Corneliu Coposu a fost omul care a lasat una din cea mai demna urma in aceasta tara distrusa de comunisti. Prin el noi am putut afla, fragmentar din pacate, care era spiritul unui Roman. Nu al unui bun roman ci al unui Roman.
  Imi pare rau.

 49. Pai numarati cati taranisti au fost si cati au plecat. Si aveti imaginea migratiei din partid. Cat despre calitatea membrilor care au plecat….uitati/va la cei care au ramas.

  Corneliu Coposu a fost parintele Conventiei Democratice, ce a deformat viziunea noastra asupra conceptului de dreapta. Ca sa nu mai vorbim de preferinta lui Corneliu Coposu pentru Emil Constantinescu ca si pentru izolarea in partid a lui Ion Ratiu.
  Cat despre jocul de cuvinte: „Roman” si „bun roman”, ma bucur sa vad ca un ortodox a reusit sa depaseasca rationamentul lui Nae Ionescu conform caruia un greco/catolic nu poate fi roman desi poate sa fie un bun roman.
  Nici eu nu neg sinceritatea si bunele-intentii ale domnului Coposu. Si eu ma plec in fata suferintei sale. Dar martiriul si inchisoarea nu ofera garantii asupra aptitudinilor de bun politician si de bun administrator al unui proiect politic sau partid.
  Politica se face cu pragmatism

 50. si magureanu se lauda ca e prieten cu coposu. si imi aduc aminte ce batalie s-a dus pentru cine ii duce sicriul la groapa lui coposu. multime de „prieteni” atunci. dupa moarte, multi prieteni se arata.

 51. Va dati seama? Pana si dnii profesori Andrei Plesu si Gabriel Liiceanu au fost prieteni cu Corneliu Coposu. Ei au fost prieteni si cu Magureanu si cu Ion Iliescu (Plesu asa marturiseste, dar Neamtu nu ii citeste articolele din Adevarul), ce-i bai. Trebuie sa fim prieteni cu toti, sa fim uniti la bine si la rau. Fratietate crestina… sau cretina?

  Ca sa vedeti cat minte dl profesor Plesu…. dupa ce a fost pe la externe in administratia Constantinescu (un bolsevic care a profitat de naivitatea interbelica lui Coposu) a declarat ca a starpit toti securistii. Acum, in 2009, vine Basescu, alt bolsevic, si spune ca el e ala care a starpit toti securistii de la SRI si externe.

  Pai bai fratilor, horatati-va! Cine i-a starpit si cine minte? Ambii mint, si Base si Plesu. Dupa 5 ani o sa vina alt dobitoc care o sa spuna ca el a starpit toti securistii. 🙂

  Coposu a facut multe greseli in a-si alege oamenii pt ca omul era inocent si nu stia cate lepre se ascund in spatele fetelor triste. Numai Plesu, saracul, stie cat de lepra e omul din spatele mastilor.
  Mare blestem pe natiunea asta sa dea de oameni ca Plesu si Liiceanu!

  Interesant jurnalul lui Paul Goma din ultimile luni http://paulgoma.free.fr/paulgoma_pdf/pdf/LRP_JURNAL_2009_ian-apr.pdf

 52. da, foarte frumoase paginile lui paul goma. si, in ciuda reputatiei pe care i-au facut-o unii, sunt pagini cumva senine, ale unei constiinte curate.

 53. pupcurism de „dreapta” la tismaneanu aici:
  http://cotidianul.ro/tismaneanu_il_buseste_pe_oprea_de_dragul_lui_basescu-84126.html

  Acum cica Marius Oprea nu stie engleza. Si Stejarel Olaru nu are „doctorat”. Dar si Oprea si Olaru sunt tot oameni de-ai Basecului si de-ai lui Volodea. Dar au nevoie de posturi pentru pupcuristii tineri, cu stagii la Woodrow Wilson. E, ce sa-i faci, asa-i „dreapta” noastra. Azi asa, maine asa, tradare sa fie dac-o cer interesele partidului.

 54. Domnule Catrinoiu, habar n-am cine sunteti si probabil nici dumneavoastra nu ma cunoasteti si cu toate acestea ma insultati.

  Referitor la „dreapta arhaica sau neolegionara” nu m-am referit, dupa cum fabulati dumneavoastra, la Steinhardt sau conservatorii americani.
  M-an referit exact la ce am spus, la neo-legionari. Daca nu credeti ca sunt pro-palestinieni depasiti-va obtuzitatea si vizitati-le siteurile.
  Nici nu am spus ca ca dreapta ar fi „progresista”, e o alta fabulatie a dumneavoastra. Doar am citat un titan al dreptei americane, Jonah Goldberg, de care sigur nu ati auzit. In cartea sa, „Liberal fascism”, atragea atentia asupra ghettoizarii crestinilor ca reactie la ororile corectitudinii politice. Fenomenul ar submina conservatorismul american si principiul „color blind” (extins la religie), ceea ce ar ajuta multiculturalismul prin aparitia unei noi comunitati cu psihologie de minoritari persecutati. Anume crestinii, fostii majoritari.

 55. Domnule Scarlat,

  Nu vizitez situri neo-legionare pt ca nu ma intereseaza.

  Dumneavoastra, ca si Jonah Goldberg, va prefaceti ca criticati wilsonianismul in timp ce vreti invadarea Africii intr-o noua era a Colonialismului, dupa cum spune insusi Goldberg, in caz ca ii cititi articolele de o inconsecventa extraordinara si de un nonsens monstruos. Tipul are probleme grave cu logica.

  Eu spun doar atat: ca doctrina libertarian-conservatoare despre razboi nu e stangista, nici fascista, asa cum abereaza Goldberg.

  M-ati inteles?

 56. Si ce e rau in a vrea recolonizarea Africii? Cea mai mare prostie a fost tocmai distrugerea grabnica a Imperiilor coloniale. Mai trebuia ramas acolo inca 50 de ani, pe putin.Ar fi fost mult mai bine pentru Africa.

 57. Nu sunt impotriva dezvoltarii economice a Africii, insa daca recolonizarea Africii inseamna si extinderea a ceea ce Alexandr Zinoviev numeste „fenomenul occidentalismului” si deci, condamnarea intregii planete la nihilism (viziune acceptata si de I. P. Culianu), atunci sunt impotriva recolonizarii Africii. Africa sa se dezvolte prin ea insasi, prin cultura ei diferita de cea occidentala. Parerea mea e ca existenta unei singure civilizatii pe intreaga planeta (civilizatia occidentala) duce la disparitia tuturor civilizatiilor, inclusiv la disparitia occidentului. Daca occidentul exista, exista pentru ca se poate pune in relatie cu alte civilizatii contemporane.

  Cu ce se va mai pune in relatie occidentul dupa ce intreaga planeta va fi occidentalizata? Cu nimic, occidentul se va privi pe sine intr-o oglinda monocolora si se va sinucide de atata singuratate. Va muri. Nu stim cat de tragic.

  Si, tinand cont ca nihilismul este evitabil – cum spune Hans Jonas – de ce sa nu-l evitam? Prin asceza. Optimismul si pesimismul sunt fataliste si straine crestinismului.

 58. Eu sunt mai „imperialist”. Cred in forta civilizatiei noastre. Cred ca societatea in care democratia si economia de piata functioneaza este cea mai buna societate cu putinta pe acest pamant.

  Ca urmare le doresc tuturor sa fie crestini, democrati si beneficiari ai economiei de piata. Inclusiv africanilor si musulmanilor.

  Ah! Ca actuala civilizatie occidentala este agresata de ideologii sinucigase (multiculturalism, corectitudine politica, tiermondism, ecologism si alte „sporturi” neomarxiste si gauchiste), aceasta este o alta poveste… Nu le doresc africanilor sa se imbolnaveasca de ideologiile astea dar nici nu cred ca ii doresc sarmanului congolez sa traiasca dupa modul de viata traditional african (vanat de leu, cu riscul de a deveni sclav, cu media de viata undeva in jurul varstei de 40 de ani).

  Si, da. Cred si eu ca atunci cand toti vom deveni occidentali (ceea ce se si intampla) ne vom „sinucide”. Adica va aparea Antihristul- ca sa folosesc o terminologie crestina.

  Dar si asta trebuie sa se intample, nu?

 59. Bravo, Mircea!
  În comparaţie cu amărâtul de Tismăneanu, tu ai dovedit categoric un lucru: CLASĂ!
  GiB

 60. Pingback: Cum se voteaza duminica « Radical & hipercritic·

 61. Pingback: O fantoma care bantuie Romania: Vladimir Tismaneanu, de Mircea Platon « Radical & hipercritic·

 62. SENTINŢA 654/6.06.1955
  Dosar 1354 vol. I /18.05.1961
  Dosar 44/ 1968 Tribunalul Militar Bucureşti (Regiunea II – a )

  16.06.1951…
  23.06.1951.
  Vă vorbeşte fără nume:
  Ţine destinul omenesc de un fir nevăzut fiara se agită ţările trosnesc dar nu vor cădea în ghiarele ei gogoriţa fricii vă cuprinde nu veţi fi atinşi de ce vă temeţi cartea cea mare e deschisă elitelor energii mari se pregătesc tot universul va simţii efortul lor victoria va fi

  Renard vorbeşte:
  Face – ţi loc cuvintelor ce vor veni. Cine riscă câştigă. Duce – ţi acest glas. De Gaulle va reuşi acolo unde ai lui nu au făcut nimic.

  Jean Renard 1887 octombrie :

  Cine riscă câştigă. Duce – ţi acest glas. De Gaulle va reuşi acolo unde ai lui nu au făcut nimic.

  Jean Renard 1887 octombrie :
  Vă previn sunt aproape român. Joc limpede. De Gaulle a sosit cu obligaţiuni pentru Franţa, pentru lumea întreagă.

  Th. Ficşinescu: (profesor de matematică la Politehnica din Bucureşti, mason. )
  Sunt cu voi. Vin din Franţa unde se petrec mari prefaceri atât politice cât şi militare.Va fi curând o mare putere militară care va uimi pe toţi cei care credeau că s – a afundat.Va fi o forţă de bază alături de Germania cu care împrejurarea le uneşte acum pentru prima dată. Vă urez să ieşiţi cu bine din cele ce vor veni.

  10.10. 1953.

  Poni profesor:
  Nu fac politică. Se spun totuşi multe despre ea. Azi politica nu poate fi înţeleasă decât urmărind faptele. Discursurile ascund ideile şi obiectivele, astfel este imposibilă orientarea justă. Cred într – o mai bună organizare a lumii azi în fierbere. Limpezirea merge cu paşi mari şi este condusă de o inteligenţă divină împotriva întunericului care vă înconjoară. Norii grei se vor risipi în curând la suflul nou al vieţii care se sbuciumă pentru izbânda binelui. Este mai aproape de cât credeţi această izbăvire. Ea a început virtualmente şi se îndreaptă cu paşi geometrici spre realizarea unirii oamenilor într – o singură aspiraţie comună, libertate şi fraternitate.

  14.06.1951
  Vasile Conta:
  Noi servim progresul adică evoluţia. Naşterea şi moartea au precisul scop de perpetuare a vieţii pe pământ şi în univers.
  Întrebare: dacă există viaţă şi pe alte planete?
  Răspuns: există viaţă şi pe celelalte corpuri cereşti dar nu în sistemul solar.
  Întrebare: dacă universul este finit?
  Răspuns: pentru concepţia actuală a infinitului este finit. Într – o familie de infinite universul este o entitate deci finit, dacă prin univers înţelegem acela pe care ne aflăm.

  Slavici:
  Dorinţa de a culege ştiri este un spiriduş care macină sufletul. Vă voi comunica noutăţi. Nu credeţi tot ce se serveşte. Binele va triumfa curând fără voia celor ce pun beţe – n roate bunei noastre învoiri.

  Nae ziarist Ionescu filosoful:

  Nemţii au dat greş când toţi credeau că vor izbuti. Bandiţii de azi care încearcă să pună în valoare experienţa şi cultura lor cu metode de major – vagmistru vor păţi ca cel înfumurat şi nebun. Se – nalţă, sunt linguşiţi, temuţi şi distruşi la momentul oportun. Feriţi – vă călăi ai poporului meu, a venit vremea să vă duceţi în fundul Siberiei şi dracu să vă pietptene.

  Sunt Poponete Adamache din Sărărie.

  Un spirit nedisciplinat, spune dl. Ficşinescu.

  Theodor Ficşinescu:

  Întrebare:
  Dacă experienţele lui Crookes sunt adevărate?
  Răspuns:
  Ştiinţa cea adevărată, nu cea mai înaintată ne va duce la dezlegarea enigmei. Progresele ce le fac în dematerializarea fizică ne vor apropia de explicarea fantomelor. Ele există sub o formă ce nu vă puteţi imagina. Sunt materie de o fineţe greu de exprimat. Numai raţionamentul matematic nedescoperit încă va evidenţia iniţiaţilor.

  Întrebare:
  Prin ce se deosebesc spiritele între ele.
  Răspuns:
  Sunt spirite şi spirite, fiecare cu îndeletnicirea lui. Spiritul nu este simplist, dar se poate asemăna cu un organism viu, cu dorinţe, obiceiuri. Personalitatea din viaţă nu se distruge, se transformă. Timpul este factorul de transformare.
  Întrebare:
  Dacă se păstrează amintirile vieţilor anterioare?
  Răspuns:
  Păstrează o parte„. Conştiinţa nu o poate identifica. Visele uneori o evidenţiază.
  „[ipotetic, cea a spiritului spiritualizat. Un aspect posibil al filogeniei spirituale, notă personală, din 2008-05-27 , 20,10]
  Nina ( fosta soţie a lui Aurelian Grigorescu fiul generalului Grigorescu, recăsătorită cu tatăl meu Matei Opran) întreabă în gând dacă pe Grig (Aurelian Grigorescu tatăl fratelui meu vitreg, Eremia Grigorescu) îl ajută rugăciunile ei?

  Răspuns:
  Perseverează. Per aspera ad astra.
  ( Aurelian Grigorescu s – a sinucis, în anul 1949)

  4.08.1951
  Victor Babeş este rugat să spună cu ce se ocupă dincolo?

  Situaţia grea a neamului meu.
  Luptăm prin voi şi pentru voi.
  Un neam nu piere şi mai ales un neam de eroi.
  Nu pot vorbi de alte preocupări când neamul şi ţara sunt în pericol.
  O descoperire mare în biologie s – a făcut de curând.

  Generalul Eremia Grigorescu: (bunicul fratelui meu vitreg)
  Potenţialul militar de azi nu poate decide cursa înarmărilor. Trebuie să se stabilească o diferenţă de potenţial suficient de mare pentru a da siguranţa necesară uneia din părţi. Cursa a început şi nu se va opri, efectul va fi ciocnirea celor două forţe.

  Vasile Conta:
  Spiritele reâncarnate. Unele se degradează altele evoluează. Revin pe pământ dar nu au acest sentiment.

  Ţiţeica:
  Întrebare:
  Dacă trecerea dincolo este predestinată?
  Răspuns:
  Se conduce după legi bazate pe calcule matematice nedescoperite vouă, este un fel de probabilitate statistică .

  Întrebare:
  Dacă existenţa este trasată dinainte?
  Răspuns:
  Este supusă legilor de care am pomenit cu accidente datorită unor forţe exterioare neprevăzute şi care intervin cu o probabilitate mică. Există şi nepotriviri pe care nici noi nu le – am desluşit sunt datorită poate unor lipsuri în cunoştinţele fizico – spirituale.

  Revista spiritelor viitoare…

  13.10. 1951

  Ion Pribeagul:
  Pesione sunt în Italy. Sta sera am fost la restaurantul Pietro – Chegii din Florenţa.
  Anglia va pierde Egiptul şi coloniile vor dispare. Ascultaţi, spiritele sunt agitate de trei zile şi nu sunt comunicative. Va veni numai spiritul ce nu participă la activitatea intelectuală.

  28.02.51 Nae Ionescu:
  Cosmosul este greu de explorat. Energii nebănuite se ascund în spaţiile siderale care nu sunt deloc vide de energie şi materie. Densitatea e mai mică decât vidul cel mai înalt. Rezolvarea va duce la noi vederi în fizico – chimia nucleară care va duce la eliberarea energiei atomice cu randamente mult mai mari ca azi care sunt sub 1%.

  08.12.1951
  Emil Fagure ziarist ( pseudonimul publicistului evreu Emil Honigmann )

  A vorbi azi înseamnă a – i maimuţării pe vii zeificaţi sau pe morţii falsificaţi de interesele partidelor abstracte create de un geniu al răului organizat cu scopul de a canaliza fără murmure energiile umane spre o himeră cu care moştenitorii nevolnici dar norocoşi ai acelui geniu strălucind de întunecimile infernului oprimării umane dezgroapă cadavrele gândirii umane…

  Iancu Jianul:
  Aş veni să stăm de vorbă dar n – am ce căuta într – o lume mai asuprită decât pe vremea mea şi din care nici un glas nu se ridică nici o forţă nu se opune anti – creştinismului organizat.

  22.12.1951
  Ciprian Porumbescu:
  Ursul…

  Gh. Gh. Longinescu:
  Ţara noastră aur poartă, noi cerşim din poartă în poartă. Cerşim amarul ce ne – a … hoardele distrugerii totale şi … ce au vrut să întroneze într – o ţară a iubirii, expresia unui francez, obiceiuri păgâne şi mai mult decât machiavelice dar buturuga mică va da peste cap carul mare, ursa mare căci în ţara asta totul îi urăşte de moarte.

  Aurel Vlaicu:
  Muscalu e cu calu’ motorul nu – i de nasul lui.
  Was ist das?
  Vă uitaţi pe el şi vedeţi viitorul vă uitaţi în sens contrar şi vedeţi trecutul. Viitorul se găseşte dincolo de negurile albei ceţi a destinului ce ne călăuzeşte spre aventura vieţii. Suflă puternic şi cu credinţă în ceaţa ce ascunde negurile mişcării destinului tău şi vei vedea cu uimire ce n – ai văzut de mult. Atenţie!
  Frontul ceţii înaintează şi descoperă scene noi. Drum de ţară printre plopi piramidali, frunze ruginii pe jos şi pe trăsura ce alene –naintează. La un semn se opreşte al umbletului pas din trăsură coboară un moşneag plin de ani şi de păcate. Este gârbov şi din ochiul mişelesc se revarsă cerul gheţurilor polare. Ninge şi visul de miază – noapte ne revarsă sloi de ghiaţă în suflete şi – n inimi. Moşul face – un pas şi pe – a drumului albeaţă a rămas catran şi smoală. Mai păşeşte o dată şi din om voinic şi dârz a rămas pitic şi suplu ca să fie agăţat într – o scară de trăsură. Caii mişcă, scările trosnesc şi trăsura se porneşte ca o babă turmentată, vizitiul îi lipseşte. Caii merg fără ţintă iar moşneagul se topeşte. Sub a gerului pornire a ajuns un boţ de om, dar de rele nu se lasă. Iarna trece, vara vine şi natura înviază. Moşul merge înainte pe a drumului cărare blestemat pământul ce se – ntinde în faţa lui. Şi credinţa îl îndeamnă să străbată spaţii timpi fără sfârşit dar deodată un trăznet aprig spre trăsură se coboară şi pe moşul fără frică ce un geniu se credea în cenuşă îl preface. Caii de acest zgomot deşteptaţi o pornesc în goana mare să vestească bucuria că un moş ce – o lume întreagă a tortutat astăzi nu mai este decât fum şi praf. Călătoria a fost lungă cum bine aţi văzut dar cu bine s – a terminat.

  29.12. 1951

  Ionel va trece cu bine prin încercarea de acum dar va mai dura până la completa însănătoşire.

  Calistrat Hogaş:
  Un spirit nu poate fi spiritualizat decât după ce a părăsit cu *desăvârşire corpul material adică după ce a fost materializat. În această stare este descătuşat de cele lumeşti. La moartea trupului sufletul, sau ceea ce numim noi spirit în devenire, intră într – o stare de subconştinţă din care se naşte o nouă conştiinţă ce nu conservă din vechea conştiinţă decât caracterul psihic pentru ca diferitele spirite să se poată diferenţia. Durata metamorfozei este funcţie de adaptarea la noua viaţă cu totul diferită de cea terestră.
  *fără cusur (pesah caşer)

  Th. Ficşinescu :
  Cred că vă interesează un bilanţ al trecutului. Bilanţul în concepţia omului stăpân pe sine liber este deficitar în România pe toate planurile.
  În agricultură dificultăţile sunt mari. O singură fermă de exemplu a dat 7.000.000 deficit din cauza personalului prost calificat, lipsei de organizare şi pricepere tehnică. În petrol deşi producţia creşte totuşi producţia pe metru forat este mai mult decât neeconomică. Ea aduce pierderi materiale şi de mână de lucru. Însă clienţii noştri unicii şi marii noştri clienţi nu au posibilitatea unor investiţii de dimensiuni tehnice necesare valorificării la un nivel tehnic modern din care cauză merg la compromisuri ce vor da probabil rezultatul scontat de ei. Dar ţara va merge pe o pantă periculoasă şi utilajul industrial va fi din ce în ce mai obosit. Pentru anul ce vine situaţia economică va fi sumbră. Iar pentru români care nu mai au nimic de pierdut nimic decât dorinţa de a trăi prntru un viitor mai bun şi apropiat acest lucru nu înseamnă nimic. Ce a fost al nostru al nostru va fi, nimic nu l – a putut distruge în trecut nimic nu – l va putea distruge în viitor. Oamenii din această ţară indiferent de coningerile lor politice sunt români. Iar dacă azi nu sunt uniţi sunt pentru că cnutul îi desparte, ziua unirii şi a independenţei umane nu e departe. Ani mai buni!

  19.01.1952
  Paharnic la Bănie:
  Trăit – am viaţă lungă sub turci sub nemţi ce ne ziceau iobagi pentru că plăteam tribut la venetici. Voi sunteţi şi vă ziceţi liberi pentru că nu aveţi nimic. De aşa libertate unul Domnul să ferească.

  Măriuca ce a fost nană la Mirceşti la moşia coanei Florica.

  2.02.1952.
  Peripateticul un filozof modern cu obiceiuri antice.
  Noutăţile zilei:
  Este foarte probabil ca petrolul românesc să cadă pe planul al doilea de când s – au descopperit în Transilvania zăcăminte de uraniu. Nu trebuie să uităm că după Cehoslovacia devenim astfel a doua ţară din Europa cu zăcăminte de uraniu importante exceptând U.R.S.S.

  Vittorio Mussolini a declarat că fascismul nu a murit. Ideile lui se aplică în America.
  Declaraţia aceasta nu trebuie privită decât ca o dorinţă a fiului de a – şi reabilita tatăl, căci ideile fasciste sunt mai vechi decât Italia şi au originea în vechile idei ale filozofiei antice ale filozofilor antici de la Platon încoace şi dacă Benito le – a aplicat cu mână forte împotriva voinţei majorităţii împodobindu – le cu idei noi. Dar americanii le aplică de bună voie, nu – i acelaş lucru. Deosebirea pare însă de formă, dar ea este aceea care duce popoarele dela linişte la revoluţie de la pace la război.

  Cel ce umblă pribeag:
  Întrebare:
  Cum vin spiritele când sunt chemate?
  Răspuns:
  Pe căi neânţelese cum vine electricitatea. Acum o sută de ani electricitatea era un mister de nepăruns azi se ştie ceva mai mult dar nu putem spune mare lucru despre ea deşi o folosim zilnic. Va sosi ziua când ne vom ajuta de spirit ca şi de electricitate şi nu vom şti mai mult despre el.
  Întrebare:
  Există o diferenţă de religii?
  Răspuns:
  Aici nu există religii ci numai convingeri.

  Întrebare:
  Există spirite ce nu cred în dumnezeu?
  Răspuns:
  Suntem mai aproape de ce numiţi voi dumnezeu şi îl înţelegem şi mai bine.
  Întrebare:
  E posibil ca spirit să nu crezi în el? Dăm exemplu spiritul lui Lenin.
  Răspuns:
  Lenin era un om politic şi voia să creeze un mit nou să scoată pe ruşi de sub jugul preoţilor. Credinţa lui era că pe popi îi poţi nimici distrugând singurul lor sprijin pe dumnezeul rusesc, nu însă pe dumnezeu pentru că el nu voia să lase poporul rusesc fără dumnezeu ci voia să – i dea uul nou.
  Întrebare:
  Este de acord spiritul lui cu situaţia de acolo?
  Răspuns:
  Situaţia actuală nu este datorită ideilor lui ci datorită unor ambiţii personale din care care cauză este efemeră.

  Şi acum va veni un nepot de bucătar născut în Ploieşti:
  Moftul Român este un moft pe lângă marele moft care poartă numele unui aligator.
  Apare în oraşul luminii monocromatice,emisă de o stea colţuroasă ce urzică la Bucureşti cu spini ruseşti. Dar urzicătura nu e moft căci râsul ce stârneşte este rânjetul morţii sub formă de porumbel. Caimanule fereşte – te de vânătorul iscusit faţă de care colţii tăi nu pot nimic. Crocodilule micuţ colţii scapără scântei
  pe platoşa de oţel ce cu furie o muşti şi care tot mai rău se îngroaşă. Stăpânii tăi ce pun pe alţii să plângă cu lacrimi de crocodil vor plânge amarnic pe scheletul tău.

  Rugăm insistent să vină un străin:
  Străin prin naştere român prin fapte. Salygni ce doriţi?
  Întrebare:
  Dacă suferinţa în viaţă dă întâietate dincolo?
  Răspuns:
  O suferinţă nobilă da, mai josnică nu. Pentru o cauză* dreaptă suferinţa înalţă pe om. Pentru avariţie suferinţa e josnică, în general sicofanţii suferă zadarnic.
  Întrebare:
  Doi fraţi unul inform, altul intră pe nedrept în puşcărie?
  Răspuns:
  Nici unul nu suferă pentru o cauză mare şi dreaptă. Isus Nazarineanul a suferit şi s – a înălţat.

  Cerem un exemplu dintre români.

  Vladimirescu şi toţi cei pot învinge egoismul care atrage la pământul material şi fără nimic filozofic.

  Nina spune că Stalin s – ar putea să fie un spirit mare.
  Răspuns:
  Bestialitatea nu înalţă. Frumuseţea caracterului şi a gândirii pune spiritul pe trepte înalte. Opere de artă ale geniului omenesc sunt foarte preţuite. Oricine lucrează pentru propăşirea binelui şi frumosului face operă de artă.
  Vă las pentru că sunteţi nerăbdători să mă comentaţi.
  *datorie
  10.02.1952
  kefalos:
  Valoarea spiritului se judecă ponderal după fapte. Cele bune se cântăresc cu aur cele rele cu aluminiu. Cele rele trebuie să fie foarte grave ca să le poată echilibra pe cele bune. De obicei balanţa înclină spre aur. Stalin are multe fapte ce ar fi putut să fie bune dacă nu ar fi milioane de leşuri ce se îngrămădesc pe talerul de aluminiu. Va putea el la 73 de ani să le echilibreze cu un bulgăre de aur?

  Întrebare:
  Pot fi chemate spirite reâncarnate? Ale celor vii?
  Răspuns:
  Din orice spirit reâncarmat sau nu o parte vagabondează atunci când restul e în repaus. Pe această parte o poţi conduce ca pe un somnambul dar nu poţi detaşa un spirit de corpul lui. O convorbire cu fracţiunea spirituală e de domeniul viselor, adică fantezistă şi confuză.

  Întrebare:
  Pot chema spiritul fratelui meu reâncarnat?
  Răspuns:
  Spiritul lui nu. Dar dacă doarme când îl chemi fracţiunea lui spirituală poate veni. Este ca şi cum ai lua parte la visele lui.

  Rugăm să vină Th. Ficşinescu

  Fix şi nemişcat stă Anica – ntr – un palat pe un munte de…

  16.02.1952

  Iulia Hasdeu vă vorbeşte:

  Uneori mă privesc în vitrina de la Bellu unde cei ce au vrut să – şi prelungească o dulce iluzie au ferit vremelnic de distrugere plăpândul suport material cel mai efemer al unei efemere existenţe pe care o credeam esenţială şi de o înaltă valoare dar care azi mi se pare un popas de o clipă într-o existenţă lungă şi labirintică. Mă privesc şi nu pot crede că – n acel puţin şi neânsemnat boţ de tină am putut trăi, gândi şi exterioriza sentimente ce mă năpădesc. Nimeni nu a crezut ca şi mine că totuşi suntem sortiţi să rătăcim ca Ahaşveroş dintr – un loc într – altul fără sfârşit. Că spiritul este finit ca şi materia şi în veşnică transformare. Deosebim spirite individuale, asociaţii de spirite şi adevărate lumi ce foarte rar se întâlnesc.
  Am uneori impresia că am vizitat lumi dispărute a căror viaţă era de o dulceaţă neântrecută, altele sumbre şi brutale, altele în care viaţa nu era viaţă ci o plutire în nefiinţă plutire plăcută şi plină de farmecul tututor împlinirilor şi realizărilor nesperate. Era ca şi cum un geniu nevăzut şi bun veghea asupra ta cu duioşie şi gingăşie. Să fiu eu oare atât de evoluată încât să fi trecut prin toate acestea? Sau este numai fantazia mea care mă poartă prin nişte locuri ce un simţ nedefinit mi le desvăluie cu nesiguranţa dulcilor iluzii? Nemărginită mare a sufletelor noastre deapururi zbuciumate şi veşnic neânţelese.

  16.02.1952

  Efemeridele au o viaţă foarte scurtă în raport cu a voastră. Voi sânteţi efemeride în raport cu viaţa sufletelor voastre pe care o bănuiţi dar nu o cunoaşteţi şi nici noi prea mult.
  Unii care confundă realitatea cu fantezia lor îşi închipuie că ştiu destul ca să satisfacă setea de noutăţi a altora. A cunoaşte ceea ce trece dincolo de existenţa pământească este un nonsens pentru concepţia şi judecata mijlocie de azi. Vor trece secoli şi secoli până când un bob din sufletul de azi se va schimba. Va pieri pământul şi oamenii ce vor fi căpătat o nouă concepţie de viaţă spirit şi filozofie vor emigra pe alte pământuri devenite între timp locuibile prin străduinţa lor. Planete moarte vor fi readuse la viaţă, cele vii şi neospitaliere vor fi prăvălite în sorii ce ameninţă să se stingă.
  Viaţa va fi reglată automat la potenţialul dorit şi atunci omul ne mai având revendicări lumeşti, spiritul lui se va îndrepta cu mijloace noi de luptă spre domeniul aspru şi virgin al sufletului său.
  Descoperiri nebănuite acum vor fi atunci cercetate cu aceiaşi înţelegere cu care se studiază azi legile generale ale fizicii sau mişcării planetelor ale căror legi atunci vor fi violate de oameni după bunul lor plac. Legile naturii nu vor mai fi imutabile şi cele omeneşti vor fi respectate de natură. Nu va mai fi bietul om sub vremi ci biata vreme sub rânduiala omului. Atunci abia se va putea spune iată un om ci nu ca azi iată un pigmeu.

  Întrebăm insistent cine este?
  Răspuns:
  Sunt (die)zukunf(t)

  Aceasta a fost ultima comunicare, până la arestarea tatălui meu.
  După detenţie, la procesul de reabilitare tata a obţinut permisiunea să – şi consulte dosarul de unde a extras comunicările de mai sus.
  După anul 1989 tata şi eu am încercat să facem publice aceste comunicări şi ele au apărut publicate parţial în revista „Frontiera psi”, prin amabilitatea domnilor A. Celan şi A. Banck .
  După decesul tatălui meu am continuat pe propria răspundere să accesez domeniul spiritualist, fără a implica pe nimeni altcineva.
  Sunt convins că marile probleme ce se cer rezolvate de populaţia planetară , nu vor aduce prejudicii vieţii pe care încă nu ne putem permite să o determinăm decât după modele convenţional realiste.

  Dr. Opran M. Ioan Matei
  Bucureşti 2008-05-27

  12 apr. 09
  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
  Direcţia Comunicare
  Cerere copii „P”, „I” _ 24 02 2009 Nr.P623/04
  Cerere copii dosar subsemnatul, Nr. P558/09 / 31 03 2009
  Am completat pasajele care lipseau şi am simţit momentul regenerării spirituale, IMAGINEA , ONOAREA ŞI DEMNITATEA MEA(voi folosi în politicile mele acronimul : I.O.D.M.) ca instituţie.

  16 apr. 09

  Nu voi „viola”; biata vreme, o voi proteja şi înţelege în violenţa sa ancestrală, acesta este un angajament ce mă face să devin .
  Dr. Opran M. Ioan Matei 18 aprilie 2009 Breaza / Prahova

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s